Finansēšana

2012. gada 15. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli".
Grozījumi likumā skaidro, kā piemērojams iedzīvotāju ienākuma (IIN) nodoklis attiecībā uz akciju pirkuma tiesību īstenošanas ienākumu. 

2012. gada 11. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 868 „Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2013. gadā". VSAOI likmes ir šādas:

2012. gada 11. decembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr. 858 „Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība". 

Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2013. gadā. 

No 2013. gada 1. janvāra spēkā stājies Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likums. Katrā ziņā visiem, kas veic saimniecisko darbību, un īpaši tiem, kas ir PVN maksātāji, noteikti ir jāiepazīstas ar jaunā likuma normām.

Saeimā 2012. gada 15. novembrī tika pieņemti grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli". 

Lapas