Ventspils novada uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas braucienā "Lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde un kooperācijas iespējas"