Informatīvais seminārs LEADER projektu iesniedzējiem Krāslavā

Datums: 
17. Maijs, 2016
Vieta: 
Krāslava

Izsludinātā projektu konkursa “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai” ietvaros notiks seminārs projektu iesniedzējiem.
2016. gada 17. maijā pulksten 10:00 Krāslavas novadā, Skolas ielā 7, Krāslavā (aktu zālē, 3. stāvā).

DARBA KĀRTĪBA KRĀSLAVĀ: (laiks tiks pielāgots atbilstoši semināra sākumam)
09.45 – 10.00 Reģistrācija
10.00 – 10.30 Vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam rīcības un LEADER pieejas īstenošana
10.30 – 11.05 Projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumi (MK noteikumi, cenu salīdzināšana, dokumenti u.c.)
11.05 – 11.45 Vietējās rīcības grupas (VRG) projektu vērtēšanas kritēriji
11.45 – 12.15 AS Latvijas Attīstības finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas
12.15 – 12.45 Jautājumi un atbildes

Lūdzam pieteikt savu dalību seminārā, zvanot pa tālr. 26672621 (Zane) vai rakstot uz e-pastu: kraslavaspartneriba@inbox.lv
Plašāka informācija par projektu konkursu un cita aktuāla informācija ir pieejama biedrības „Krāslavas rajona partnerība” mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv vai Lauku atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. maija līdz 2016. gada 27. jūnijam. Informācija par atklāta projektu konkursa iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu Krāslavas partnerības mājas lapā www.kraslavaspartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
Zane Ločmele – VRG projekta administratīvā vadītāja, tālr. 26672621 Aina Dzalbe – VRG projekta koordinatore, tālr. 26195753 Mājas lapa: www.kraslavaspartneriba.lv
Reģions filtram: