Valkas KB 5. mācību diena VLT aktivitātei „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”