Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai"

Datums: 
28. Aprīlis, 2019 līdz 28. Maijs, 2019
Reģions: 
Vieta: 
Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR.

Projektu īstenošanas termiņi:
& Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
& Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
& Biedrība “Liepājas rajona partnerība”
& Adrese: Krasta iela 12 (otrais stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV -3430
& Tālr.: +371 63491806
& E-pasts: info@lrpartneriba.lv
& www.lrpartneriba.lv

Kontaktinformācija: 
www.lrpartneriba.lv
Reģions filtram: