Grobiņas novads

Informatīvs seminārs Grobiņā |Jaunaudžu aizsardzībe pret dzīvnieku bojājumiem

MKPC Aktualitātes. Hibrīdās apses(papeles) koku stādījumi lauksaimniecībā neizmantotā zemē. Ierīkots 2019. Praktiski piemēri stādījumu aizsardzībā pret meža dzīvnieku bojājumiem. Iepazīšanās ar dažādiemIepazīšanās ar dažādiem aizsardzības līdzekļiem (Cervacol,
Plantskyd, klipši u.c.). Praktiski piemēri jaunaudžu aizsardzībā pert meža dzīvnieku bojājumiem. aizsardzības līdzekļiem (Cervacol,
Plantskyd, klipši u.c.). Praktiski piemēri jaunaudžu aizsardzībā pret meža dzīvnieku bojājumiem.

Grobiņa, 7. novembris | seminārs (darbnīca) par zīmola veidošanu mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem

2019. gada 7. novembrī biedrība “Liepājas rajona partnerība” sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļu organizē semināru (darbnīcu) - "Zīmola veidošana mazajiem uzņēmējiem, mājražotājiem, projektu iesniedzējiem un potenciālajiem projektu iesniedzējiem".

Datums un laiks: 2019. gada 7. novembrī plkst. 11:00 (aptuvenais ilgums 5 stundas)

Norises vieta: Liepājas rajona partnerības birojs, Krasta iela 12, Grobiņa.

Informatīvs seminārs Grobiņā | ES atbalsta iespējas meža īpašniekiem 2019.gadā

MKPC aktualitātes.Nepieciešamā dokumentācija, lai pretendētu uz atbalsta saņemšanu mežsaimniecības apakšpasākumā "Meža
ieaudzēšana" un "Meža ugusngrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanā". Bojāto un iznīcināto audžu
izvērtēšana. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.Iespējas un risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža
dzīvnieku postījumiem. Bojāto un iznīcināto audžu izvērtēšana. Meža dzīvnieku negatīvā ietekme uz jaunaudzēm, to postījumi.Iespējas un
risinājumi, lai pasargātu jaunaudzes no meža dzīvnieku postījumiem.

Grobiņa | 16. septembris - informatīvais seminārs ZIVSAIMNIEKIEM

Pirmdien, 16. septembrī plkst. 14.00 biedrības "Liepājas rajona partnerība" biroja telpās (Krasta iela 12, Grobiņā) notiks informatīvais seminārs ZIVSAIMNIEKIEM.

Semināra darba kārtībā:
1. Apgūtais EJZF finansējums.
2. Starptautiskie un starpteritoriālie projekti.
3. Projektu konkursa 6. kārta.
4. Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2021.-2027. gadam izstrādes process un dalība tajā.

www.lrpartneriba.lv

Informatīvs seminārs Grobiņā | Aktuālais par jaunaudžu kopšanu. Praktiski piemēri

Aktuālais MKPC. Zināšanu pārneses pasākumi arodapmācību projekts (mācību iespējas par meža tēmām) konsultāciju projekts. Apmeklējumi. Aktuālais jaunaudžu kopšanā. ES projektu (jaunaudžu kopšanas) realizēšana, prasības projektu pieņemšanai. Praktiski piemēri koku sugas, kociņu skaita noteikšana. Diskusijas, informāciju apmaiņa. Atbildes uz jautājumiem.

Grobiņa | 6. jūnijs – seminārs "Darbs ar pārraudzības sistēmu CILDA (gaļas lopkopības pārraudzībā)"

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa Valsts Lauku tīkla ietvaros kopā ar LR Lauksaimniecības datu centru un ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu piedāvā bezmaksas semināru DARBS AR PĀRRAUDZĪBAS SISTĒMU CILDA (GAĻAS LOPKOPĪBAS PĀRRAUDZĪBĀ)

DATUMS UN LAIKS: Ceturtdien, 2019. gada 6. jūnijā plkst. 11:00 (ilgums ir ap 4,5 stundām)

NORISES VIETA: Grobiņas kultūras nams „Robežnieki” (Liepu iela 1a, Grobiņa)

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumā "Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai"

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 5.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2019. gada 28. aprīļa līdz 28. maijam.

5 .kārtā pieejamais publiskais finansējums:
M1/R1 – Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai. Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums 527 109,20 EUR.

Grobiņa, 18. aprīlis | Seminārs par aktualitātēm lauku saimniecībām / uzņēmējiem

LLKC Liepājas konsultāciju biroja kopā ar Grobiņas novada domi, Lauku atbalsta dienestu, biedrību “Liepājas rajona partnerība” un Valsts darba inspekciju piedāvā bezmaksas informatīvo semināru par aktualitātēm lauku saimniecībām / uzņēmējiem.

Datums un laiks: 2019. gada 18. aprīlī (ceturtdien) plkst. 10:00.

Norises vieta: Grobiņas Robežnieku kultūras namā (Liepu iela 1a, Grobiņa)

Lapas

Subscribe to RSS - Grobiņas novads