Grobiņas novads

Grobiņa | piektdiena, 27. jūlijs - Grobiņas novada mājražotāju un amatnieku biedrība "Grobiņas spēkavots" svin sava "Martas kioska" viena gada jubileju un aicina ikvienu piedalīties

Grobiņas novada mājražotāju un amatnieku biedrība "Grobiņas spēkavots" svin sava "Martas kioska" viena gada jubileju un par godu šim notikumam piektdien, 27.jūlijā, kad Latvija svin Martas, aicina jūs ciemos uz "Martas kiosku", Grobiņā!

Grobiņa | 2. augusts - informatīva tikšanās lauku saimniecībām un mājražotājiem

Semināra prezentācijas ir pieejamas saitē - https://files.fm/u/sxyhn9u7
Uz tikšanos nākošajā reizē!

Ar cieņu,
Aleksejs Kačanovs
Tālr. 27843096
E-pastu: aleksejs.kacanovs@llkc.lv.

===============================

2018. gada 2. augustā plkst. 10:00 biedrības “Liepājas rajona partnerība” telpās (Krasta ielā 12 (2. stāvā), Grobiņā) lauku saimniecības un mazie ražotāji (mājražotāji) tiek aicināti uz informatīvo tikšanos.

Grobiņa | 1. un 2. jūnijs - bezmakas mācības par meža nekoksnes resursiem, to apsaimniekošanu un izmantošanu

Meža nekoksnes resursi, to veidi. Likumdošanas prasības. Meža ogas, to ievākšana, glabāšana. Sulu ievākšana un sagatavošana. Sēnes, to sistemātika, raksturīgās pazīmes. Sēņu nozīme dabā, aizsargājamās sēnes. Sēņošanas tradīcijas un sēņu izmantošana pārtikā. Neparastās ēdamās sēnes. Indīgās sēnes. Dažādu sēņu praktiskā atpazīšana. Populārāko meža ārstniecības augu raksturojums, to ievākšana, sagatavošana un glabāšana. Meža ārstniecības augu praktiskā atpazīšana. Meža ārstniecības augu praktiskā atpazīšana, ievākšana, sagatavošana.

Liepājas pusē | AICINĀM KĻŪT PAR MENTORU un, daloties savā pieredzē un zināšanās, palīdzēt izaugt jauniem uzņēmējiem, stiprām saimniecībām laukos un zivsaimniecībā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” ar sadarbības partneriem Latvijā un Lietuvā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam ietvaros veido mentoru tīklu.

Grobiņa | 5.marts - Liepājas rajona partnerība organizē bezmaksas semināru „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā” (lektore: Inguna Leibus)

2018. gada 5. martā Liepājas rajona partnerība organizē bezmaksas semināru „Nodokļu aktualitātes mazajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātajiem 2018. gadā”.

Semināru vadīs ekonomikas doktore, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Grāmatvedības un finanšu katedras asociētā profesore, zinātnisku un praktisku rakstu autore Inguna Leibus.

Interesējošos jautājumus ir iespēja iesūtīt iepriekš, lai lektore atbildes uz tiem var izklāstīt semināra laikā. Jautājumus līdz 23. februārim sūtīt uz e-pastu: info@lrpartneriba.lv

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim.

Vairāk informācijas par projektu konkursu - www.lrpartneriba.lv.

Grobiņa | Mājražotāju andele “Svētku priekam”

Aicina piedalīties radošus un aktīvus zemniekus, mājražotājus, rokdarbniekus un, protams, pircējus 15. decembrī plkst. 19.00 Grobiņas sporta centrā uz Mājražotāju andeli “Svētku priekam”.

Par omulību gādās pašdarbības kolektīvi!

Tirgotājiem tirdzniecības atļaujas – www.grobina.lv sadaļa “Veidlapas” - http://www.grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=2415&...

Pieteikšanās līdz 10. decembrim.

Liepājas pusē | Bezmaksas divu dienu izglītojošais seminārs par lauku tūrisma piedāvājuma izveidi un pilnveides iespējām saimniecībā un uzņēmumā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļa piedāvā divu dienu bezmaksas izglītojošo semināru “Lauku tūrisma piedāvājuma izveide un pilnveides iespējas saimniecībā un uzņēmumā”.

Izglītojošā semināra mērķauditorija ir lauku saimniecības, mājražotāji, pārstrādes un citi uzņēmēji, kas jau darbojas vai arī tikai plāno uzsākt savu darbību tūrisma jomā. Aicināts arī ikviens interesents, kuru interesē šī tēma.

Lapas

Subscribe to RSS - Grobiņas novads