Grobiņas novads

Grobiņā pavasara gadatirgus "VISS DĀRZAM"

Sestdien, 30. aprīlī pie Grobiņas kultūras nama "Robežnieki" visi aicināti uz pavasara gadatirgu "VISS DĀRZAM".

No plkst. 9:00 pavasara gadatirgus. Aicinām piedalīties tirgotājus. Īpaši gaidīti sēklu un stādu audzētāji, dārza inventāra, tehnikas ražotāji un tirgotāji, kā arī amatnieki un pārtikas ražotāji. Pieteikties pa tālr. 25995514 vai 26705855.

No plkst. 10:00 ar jautrām dejām un dziesmām priecēs Grobiņas novada pašdarbības kolektīvi.

Aicinām visus pirkt un pārdot gribētājus!

Liepājas rajona partnerības semināri par projekta pieteikuma sagatavošanu

Liepājas rajona partnerības semināri par projekta pieteikuma sagatavošanu: LEADER projekti uzņēmējdarbībā (4. un 6. aprīlī), LEADER sabiedriskā labuma projekti (7.aprīlis) un EJZF projekti (13.aprīlis). Pieteikšanās elektroniski pa e-pastu: santa.brale@lrpartneriba.lv
norādot: vārdu, uzvārdu, pārstāvēto organizāciju, novadu un kontaktinformāciju. VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.

Biedrība „Liepājas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanu

Liepājas rajona partnerība izsludina atklātu projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu lauku attīstības 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana: 2016. gada 18. aprīlis - 18. maijs.

Papildus informācija pieejama biedrības mājas lapā – www.lrpartneriba.lv

Grobiņas novada mājražotāju un amatnieku sanāksme

Grobiņas novada mājražotāji, amatnieki, mazie uzņēmumi, individuālie ražotāji, zemnieku un piemājas saimniecības, kas vēlas uzsākt mājražošanu vai nodarbojas ar amatniecību tiek aicināti uz tikšanos. Iepazīsim viens otru, iepazīsimies ar citu Latvijas novadu mājražotājiem un viņu darbību, uzzināsim par finansiāla atbalsta iespējām tuvākajā nākotnē.

Uz tikšanos 2.martā pulksten 13.00 Grobiņā, Krasta ielā 12!

Seko aktuālai informācijai saitē - https://www.facebook.com/grobinasmajrazotaji/

Seminārs Grobiņā „ Mājražotājiem aktuāla informācija un savstarpējas sadarbības iespējas”

2016. gada 9. martā (trešdiena) plkst. 10:00 Grobiņā biedrības “Liepājas Rajona partnerība” telpās (Krasta iela 12, Grobiņa) aicinām uz SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Liepājas nodaļas rīkoto bezmaksas informatīvo semināru „ Mājražotājiem aktuāla informācija un savstarpējas sadarbības iespējas”.

Uz semināru tiek aicināti pārtikas mājražotāji, kas jau darbojas vai arī tikai plāno uzsākt savu darbību, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas ikdienā strādā ar vietējās uzņēmējdarbības attīstību.

Liepājas rajona partnerības informatīvie semināri par vietējās attīstības stratēģiju un projektu iespējām

Liepājas rajona partnerība organizē informatīvos seminārus par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju un projektu iespējām ELFLA LEADER un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda programmās – Priekulē (16. martā) un Vaiņodē (16. martā).

Mērķauditorija: sīko, mazo, vidējo uzņēmumu pārstāvji, zivsaimniecības uzņēmēji (jūras piekrastes novados un Liepājas pilsētā), pašvaldību pārstāvji, mājražotāji, biedrību, nodibinājumu pārstāvji un citi interesenti, kurus interesē projektu iespējas.

Informatīvs seminārs Grobiņā - Izmaiņas Aizsargjoslu likumā. Cūku mēris un ar to saistītās medību likumdošanas izmaiņas. Aktualitātes ES finansējuma piesaistē

Ūdens aizsargjoslu izdalīšanas pamatprincipi. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm.
Cūku mēra izplatības dinamika. Slimības ierobežošanas nepieciešamības diktētās izmaņas Medību likumdošanā un kas par to jāzina meža īpašniekam.
Iespējamā rīcība ar iepriekšējās kārtas „zem svītras palikušajiem projektiem”. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem, semināra apkopojums

Ziemassvētku nakts tirgus Grobiņā

Kultūras nama "Robežnieki" Rūķu saimnieces aicina izjust īpašo pirmssvētku burvību "ZIEMASSVĒTKU NAKTS TIRGŪ"
11. decembrī plkst. 19:00.

No plkst. 19:30 līdz 21:30:
* vietējo mākslinieku priekšnesumi,
* zupas cienasts,
* mērķī trāpīšana.

Aicinām piedalīties radošos un aktīvos zemniekus, mājražotājus un, protams, pircējus!

Tirgot gribētājus lūdz iepriekš pieteikties (tel. 25995514, 26705855)!

Lapas

Subscribe to RSS - Grobiņas novads