Gūsti vērtīgas zināšanas!

Datums: 
15. Oktobris, 2021
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Rēzeknes birojā

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” nu jau desmito gadu rīko mācības par uzņēmējdarbību. Rezultātā, saņemot sertifikātu par mācību kursu, dalībniekiem tiek dota iespēja piedalīties konkursā “Laukiem būt” sava biznesa plāna aizstāvēšanai.
Pasākumā var piedalīties jaunieši vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuriem iegūtās zināšanas būtu noderīgas uzsākot īstenot vai attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijā. Tas attiecas gan uz ideju īstenošanu lauksaimniecības produkcijas pārstrādē, gan uz nelauksaimnieciska rakstura idejām, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, gan uz ražošanu, piemēram, galdniecība.
Rēzeknes konsultāciju birojs ir patiesi gandarīts par jaunajiem uzņēmējiem, kuriem sekmīga dalība tieši minētajā konkursā bija nozīmīga biznesa uzsākšanā, attīstīšanā. Šobrīd visi iepriekšējo gadu konkursa laureāti Rēzeknes novada uzņēmējdarbības vidē kļuvuši pamanāmi, atpazīstami.
Bieži ir tā, ka, izejot kādu jaunu posmu un pēc laika atskatoties, šķiet, nebija tik sarežģīti. Līdzīgi ir ar pamata zināšanu apguvi uzņēmējdarbībā un biznesa plāna sagatavošanā. Sākums ideju realizēšanā katram ir citādāks. Viennozīmīgi, jebkuras nozares sekmīgu darbību nosaka zināšanas, to pilnveidošana.
Studiju programmas profesionālās izglītības iegūšanai uzņēmējdarbībā piedāvā vairākas izglītības iestādes. Pieejami arī online kursi, gan ar piebildi, ka mācības pamatā ir par maksu. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, tajā skaitā Rēzeknes konsultāciju birojs, piedāvā ļoti īsā laikā apgūt uzņēmējdarbības pamatus, izprast mārketinga jēdzienu, biznesa plāna sagatavošanas pamatprincipus. Mācībām, kas ir bezmaksas, var pieteikties jebkura persona, neskatoties, vai jau ir skaidrs darbības virziens, vai nav. Tieši mācību procesā, apgūstot ideju ģenerēšanas, tirgus analīzes principus, iespējams tiks rasta atbilde, vai izvēlētā ideja pareiza. Lektori uzskatāmi parāda konkrētus pozitīvus un negatīvus piemērus, liek izprast riskus biznesā un reklāmas nozīmīgumu.
Būtisks pienesums ir vienas dienas pieredzes brauciens pie uzņēmējiem, kur viss tiek stāstīts, rādīts no praktiskās pieredzes. Veiksmīgi stāsti parasti “uzlādē”, iedvesmo, iedrošina. Šādās reizēs notiek pašu dalībnieku savstarpēja komunikācija, kas ir nenovērtējama īpaši šobrīd.
Iedrošinot jauniešus mācībām, arī dalībai konkursā, bijušie dalībnieki, kuri apguva zināšanas Rēzeknes konsultāciju birojā, aptaujā pirms kāda laika uzsvēra pasākuma nozīmīgumu. Lai arī mācību kurss tiek apgūts dažās dienās, tas dod ieskatu un iespēju saprast uzņēmējdarbības pamatprincipus. Ne mazsvarīgi, vai nu iedrošina uzsākt idejas realizēšanu, turpināt iesākto, vai, nopietni izvērtējot plānotās nozares dzīvotspēju šodienas tirgū, domāt par citām iespējām. Šajā laikā izkristalizējas idejas plusi, mīnusi. Dalībnieki atzinīgi novērtēja arī konkursu, ka tas ir vienīgais veids, ja cilvēkam nav ne reālu līdzekļu, ne pieredzes, bet ir vēlme darboties, uzsākt vai attīstīt savu mazo biznesu. Protams, ne visu var apgūt, ne visi var kļūt konkursa laureāti un iegūt balvas, bet tas daudziem ir atbalstošs sākums kam jaunam vai atbalsts esošās darbības attīstībai.
Rēzeknes novadā, kurš teritorijas ziņā ir viens no lielākajiem valstī, uzņēmējdarbība jūtami attīstījusies tieši pēdējos gados. Parādās aizvien jauni nosaukumi, tiek piedāvāti aizvien interesantāki pakalpojumi. Ir gan brīvdienu mājas, tiek piedāvātas dažādas spēles, iecienīti mājražotāju saldumi, gan gaļas izstrādājumi, piena produkti, ir savi vīndari, plašs biškopības produkcijas piedāvājums, sporta izklaides. Bet joprojām katram mērķtiecīgam uzņēmējam ir vieta.
Ideju pietiekoši, tās virmo, tikai, kā atrast sākumceļu, kā iet pa to līdzenāk. Lūk, šis pasākums ir viens no veidiem, viens no izziņas avotiem, kas stiprinās pamatus, kas dos atbildes uz jautājumiem. Tāpēc Rēzeknes konsultāciju birojs aicina jauniešus nekavēties, būt drošiem, nākt un gūt zināšanas. Tas dod iespēju pārliecināties, ko un cik daudz zini un vari.

Jaunieši! Gaidīsim Jūs šī gada 15.oktobrī uz tikšanos informatīvajā dienā
Rēzeknes konsultāciju birojā, Dārzu ielā 7a.
Lūgums līdz 14.oktobrim piezvanīt, pieteikties.
Saziņai telefona nr.: 26 524 227 vai e – pasts: sanita.geduseva@llkc.lv

Rēzeknes konsultāciju birojs

Kontaktinformācija: 
Sanita Geduševa, tālr.nr.26524227, sanita.geduseva@llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: