Jaunumi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Ventspils nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu sava novada  esošajiem un potenciālajiem mājražotājiem uz Kuldīgas novada Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo  sabiedrību “Kuldīgas labumi” un uz tās biedru saimniecībām.

Tērvetes novada aktīvākie ļaudis devās pieredzes apmaiņā uz Bauskas, Iecavas un Jelgavas novadiem  pie uzņēmīgiem kaimiņu iedzīvotājiem. Klausījāmies biedrību pārstāvju stāstījumu par to darbošanos nevalstiskajā sektorā, iedvesmojoties savas un līdzcilvēku ikdienas bagātināšanai.

Savu pirmo dzimšanas dienu 28. novembrī svinēs ķiploku pārstrādes uzņēmums “Latvijas Ķiploks” Raunas pagastā, kura dibinātājas ir Sintija Rude un Inese Krūklīte.

Skaistā, saulainā novembra dienā Kārķu pamatskolas vecāko klašu skolēni devās lauku dzīves izzināšanas braucienā uz Naukšēnu novadu. Pasākums kopumā  izvērtās kā atzinības un apbrīnas izteikšana kaimiņu novada ļaudīm.

LLKC Alūksnes nodaļa, īstenojot pasākumu “Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”, uzrunāja divas lauku skolas – Ziemeru pamatskolu un Strautiņu pamatskolu. Skolu vadības atbalstīja sadarbību, un Karjeras nedēļas ietvaros abās skolās notika informatīvas tikšanās.

Alsviķu pagasta Strautiņu pamatskolas pavāre Agrita Šaicāne     12. novembra pēcpusdienā dalījās savās iegūtajās zināšanās LLKC organizētajā meistarklasē “Svaigi un sezonāli Latvijas produkti veselīgā un garšīgā maltītē skolēniem”, kuru vadīja šefpavārs Ēriks Dreibants.

Saldus novada Druvas vidusskolas 9. klases skolnieki  10. novembrī   devās pieredzes braucienā uz PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, lauku sētām  “Indāni” un “Kangari” Kandavas novadā.

Lauku sēta “Indāni”

Laukiem ir vajadzīgi jaunieši, kuri vēlas uzsākt sava biznesa attīstību. Tas nozīmē izvēlēties ne vieglāko ceļu. Tomēr entuziastus, kas sevi nākotnē redz dzīvojam un strādājam savā lauku pagastā, jauniešu vidū var atrast.

Vecumnieku novada iniciatīvas aktivitāšu centrā 5. novembrī  norisinājās LLKC Bauskas nodaļas rīkota diskusija par sadarbības un iniciatīvas veicināšanas un uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

Balvu puses mazie lauksaimniecības produkcijas ražotāji, pārstrādātāji un mājražotāji devās Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Balvu nodaļas rīkotajā pieredzes apmaiņas braucienā „Mazo saimniecību konkurētspējas paaugstināšana mājražošanā”uz Preiļu pusi.

Lapas