Jaunumi

Gulbenes novadā aktīvi noritēja Karjeras nedēļa, kurā piedalījās skolēni no visa novada.

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu un Riebiņu novada skolām organizēja braucienu aktivitātē „Uzņēmējdarbības laukos popularizēšana vispārizglītojošās skolās”.

Pateicoties Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra atbalstam, Skrundas un Kuldīgas novadu jauniešiem bija iespēja doties izzinošā ekskursijā uz Kandavas novadu.

Sadarbībā ar Ludzas novada Istras vidusskolu LLKC Ludzas nodaļa rīkoja informatīvo tikšanos un pieredzes apmaiņas braucienu 9., 10. un 12. klašu audzēkņiem, lai iepazītu amatniecību Latgalē.

LLKC Ogres nodaļa rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu “Mājamatnieku un mazo ražotāju sadarbība: priekšnosacījums veiksmīgai  attīstībai”. Pasākumā piedalījās 25 dalībnieki no Ogres, Ķeguma, Lielvārdes un Ķeguma novadiem.

LLKC Ludzas nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu uz trim Līvānu un Preiļu novadu saimniecībām, lai iepazītos ar netradicionālām iespējām uzņēmējdarbībā lauksaimniecībā. Tajā piedalījās 26 interesenti no Ludzas, Ciblas, Zilupes un Kārsavas novada.

 Lauku attīstība nav iedomājama bez uzņēmīgiem un darbu mīlošiem bērniem un jauniešiem, kuriem nav svešs darba tikums un spēja lepoties ar savu darbu. Šos vārdus viennozīmīgi var attiecināt uz Krotes Ata Kronvalda pamatskolas mazpulka dalībniekiem, kuri 13.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Saldus nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu mājražotājiem un amatniekiem pie kaimiņos izveidotā kooperatīva “Kuldīgas labumi”. Ideja izvēlēties tieši šo galamērķi radās biedrības “Saldus un Brocēni RažoJums” biedru tikšanās reizē.

Konkursa “Laukiem būt!” Vidus reģiona pirmās kārtas noslēguma pasākums norisinājās 9. oktobrī Jēkabpilī. Ar savām biznesa idejām žūriju iepazīstināja desmit jaunieši no Jēkabpils, Bauskas, Siguldas, Jelgavas, Dobeles un Ogres.

Preiļu novada kultūras centrā 7. oktobrī notika Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētā konkursa “Laukiem būt!” pirmās kārtas noslēguma pasākums Austrumu reģionā.

Lapas