Atbalsts ražotāju organizācijām zivsaimniecības nozarē

Eiropas Savienība paredzējusi, ka ražotāju organizāciju iniciatīva uzlabot zivsaimniecības produktu kvalitāti būtu jāveicina ar attiecīgo organizāciju īpašu atzīšanu. Savukārt atzītām organizācijām uz ierobežotu laiku ir attaisnojoši piešķirt atbilstošas kompensācijas.

 Uz atzīšanu var pretendēt zvejas produktu ražotāju grupa/organizācija, ja tās biedru īpašumā katra zvejas gada sākumā (uz 1. janvāri) attiecīgajā zvejas rajonā ir vismaz 20% no kopējā zvejas kuģu skaita, kuri darbojas attiecīgajā zvejas rajonā un ir reģistrēti Zemkopības ministrijas zvejas kuģu sarakstā.

Akvakultūras produktu ražotāju grupa/organizācija var pretendēt uz atzīšanu, ja tās biedri gada laikā izaudzē un realizē vismaz 25% no akvakultūrā audzējamās attiecīgās dzīvnieku sugas kopējā izaudzētā produkcijas apjoma Latvijā. Iesniegšanas termiņš 31.12.2020.

 Sociāli ekonomiskie pasākumi

 Pasākuma mērķis ir veicināt zvejniecības efektivitāti un konkurētspēju zvejniekiem, kuri strādājuši uz kuģiem, kas nodoti sadalīšanai (tai skaitā sagriešanai metāllūžņos) vai izmantošanai citiem mērķiem (ārpus zvejniecības) normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību zivsaimniecības attīstībai pasākumam „Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana” noteiktajā kārtībā. Kārta atvērta no 20.02.2015. līdz 31.08.2015. Pieejamais finansējums – 239 546 eiro. Iesniegšanas termiņš 31.12.2020.

 Lauku atbalsta dienests

Pievienot komentāru