Biedrības “Latvijas Zvejnieku federācija” ziņojums

PielikumiPrint

Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Nozaru organizāciju kapacitātes celšanas pasākumi” ietvaros biedrība „Latvijas Zvejnieku federācija” izstrādāja ziņojumu, kurš ietver aprakstu par biedrību un tās darbību, organizācijas mērķiem un uzdevumiem, informāciju par biedriem, pārskatu par biedrības un tās biedru paveikto 2007.–2013. gada plānošanas periodā, kā arī nozares galvenajām problēmām, iespējamiem risinājumiem un izaicinājumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

Pielikumi: 

Pievienot komentāru