Carnikavā zvejnieki izglītojas par zivsaimniecībā aktuālām tēmām

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Siguldas nodaļa 27. septembrī Carnikavas novada novadpētniecības centrā rīkoja semināru “Aktualitātes zivsaimniecības nozarē”. Tā mērķis bija izglītot piekrastes zvejniekus par nēģu resursu stāvokli un Rīgas jūras līča piekrastē izmantojamo zvejas rīku un roņu mierīgas līdzāspastāvēšanas iespējām.

Pasākums pulcēja zivsaimniecības nozares pārstāvjus no Rīgas jūras līča piekrastes, interesentus un zivsaimniecības vietējo rīcības grupu pārstāvjus, kuriem jau bija pozitīva pieredze un  konkrētā tēma bija aktuāla.

Pirmā daļa bija veltīta nēģiem, jo apaļmutnieku zvejas sezona ir pašā plaukumā, un Kaspars Abersons, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pētnieks, ļoti vēlējās tikties ar saviem ilggadējiem sadarbības partneriem. Iemesls – zvejnieki, kuri zvejo nēģus, palīdz institūta “BIOR” pētniekiem ikdienas darbā, tāpēc Kaspars bija gatavs stāstīt viņiem par savu pētījumu rezultātiem. Dalībnieki  tika iepazīstināti ar nēģu resursu stāvokli un izmantošanu Rīgas jūras līča piekrastes austrumu daļā ietekošajās upēs. Darbs, kas paveikts, ir nozīmīgs un turpināms!

Eduards Skavenecs, SIA “Krupis” īpašnieks, nēģu tēmas turpinājumam aicināja pārcelties ārpus telpām, kur Gaujas krastā kopā ar savu stāstu par nēģu zveju un zvejas produktu apstrādes iespējām aicināja dalībniekus veikt pārvietojamās iekārtas apskati. Mans kā moderatora pārsteigums bija tas, ka kādu laiku pēc semināra zvanīja zvejnieks un teica, ka viņam informācija no šī lektora bija svarīgākā visā seminārā. Tāpēc arī strādājam, vai ne!

Otrajā daļā pievērsāmies līča piekrastes zvejas rīku un roņu mierīgas līdzāspastāvēšanas iespējām. Jānis Tamsons, piekrastes zvejnieks, iepazīstināja ar savām jaunākajām iestrādēm murda konstrukcijā, kas palīdz samazināt roņu postījumus. Galvenā uzmanība tomēr tika pievērsta Dmitrija Pikuļina, Rīgas tehniskās universitātes Radioelektronikas institūta direktora, prezentētajam darbam par tēmu “Paplašinātās funkcionalitātes lieljaudas zemūdens akustiskā raidītāja iespējas roņu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas piekrastes zvejā”. Un kā vēl, visa piekraste ar aizturētu elpu gaida, kāds būs rezultāts “roņu atbaidītājam” bāleliņu izpildījumā! Noklausoties līdz galam stāstījumu, pat lielākajam skeptiķim kļuva skaids, ka norvēģu izveidotajam aparātam, nodrošinot līdzvērtīgus, pat nedaudz labākus parametrus, varam konkurēt ar cenu. Protams, viss atkarīgs no turpmākās notikumu gaitas, bet cerība vienmēr mirst pēdējā. Bija iespējama arī paša prototipa apskate, izjautāšana par atsevišķu mezglu izvietojumu, to lietderību, un ierosinājumi uzlabojumiem tika uzklausīti. Punktu visam pielika zvejas veterāna, carnikavieša Arvīda Ozoliņa teiktais: “Šī lieta man šķiet interesanta un derīga zvejniekiem!”

Pasākums beidzās ar labi padarīta darba sajūtu, dalībnieku pateicību par piedāvāto iespēju “smelties zināšanas” un izteiktu vēlēšanos turpināt iesākto, novēlot visiem – ne asakas! Seminārs notika, pateicoties Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla atbalstam.

Jānis Kravalis,

zivsaimniecības/lauku attīstības konsultants

Pievienot komentāru