Iegūta pieredze Alūksnes novada zivsaimniecībās

GalerijaPrint

Oktobri Cēsu puses zivsaimnieki uzsāka ar izbraukuma semināru uz Alūksnes novada zivsaimniecībām, lai iegūtu praktisku pieredzi zivsaimniecības nozarē praktizējošos uzņēmumos. Zivsaimniecības sadarbības tīkla finansētajā seminārā piedalījās ZIA “BIOR”, ZA “Brasla” un ZA “Kārļi” pārstāvji, PVD  pārstāvji, LV Agrārā ekonomikas institūta pētnieks, lielāku  un mazāku zivsaimniecību īpašnieki.

Uzņēmums SIA “Grūbe–Hidro” Apē audzē foreles, karpas, šogad arī palijas pašteces sistēmā. Realizē tirgus zivis un nodrošina makšķerēšanas tūrismu, ir izveidots zivju pirmapstrādes cehs. Ar pieredzi zivju audzēšanā, tūrisma pakalpojuma niansēs dalījās saimniecības vadītājs Kalvis Dukulis, izrādot par ES finansējumu realizētos projektus. Zivju labo garšas kvalitāti nodrošina Vaidavas upes ūdens, un to novērtē gan Latvijas, gan Igaunijas patērētāji. Saimniecībā ik gadu vidēji tiek realizētas 10 t zivju.

Zivsaimniecībā SIA “Faps” (saīsināti no – Foreļu audzēšanas un pētniecības sabiedrība) Pededzes pagastā grupu sagaidīja saimnieks Armands Roze. Zivju mazuļi saimniecībā tiek audzēti un realizēti jau 20 gadu. Piemērojoties esošajam klimatam un pieejamajiem dabas resursiem, tiek audzētas lašveidīgo –varavīksnes foreļu, strauta foreļu, alatu, sīgu, paliju – mazuļus. Armands rūpējas par izmirstošo zivju sugu atjaunošanu Latvijas upēs, nodrošina zivju audzētavas, privātās saimniecības. Tiek veikta arī selekcija, sakrustojot strauta foreles un palijas tiek iegūtas tīģerforeles u. c.  Tiek audzēti arī zandarti, sami, pēc kuriem ir samērā mazs pieprasījums. Armands apsaimnieko kopumā 20ha dīķu platības, ik gadu realizējot vairāk nekā 20 t. Vaislas materiāls tiek saglabāts saimniecībā, lai nebūtu jāiepērk un lai izvairītos no infekciju pārnešanas. Tāpat kā iepriekšējā saimniecībā, arī šajā ir izveidota sēta, lai teritorijā neiekļūtu savvaļas plēsēji. Baudot saimnieces uz ugunskura gatavoto gardo zivju zupu, Armandam tiek uzdoti neskaitāmi jautājumi.

Ziemera pagasta SIA “GMS” saimnieko Uldis Bērziņš. Saimniecība ir izveidota tikai pirms sešiem gadiem. No ES fondiem saimniecības attīstībai gan lauksaimniecībai, gan zivsaimniecībai piesaistīts 1,5 miljoni eiro publiskā finansējuma. Saimniecībā ir izveidota slēgta tipa recirkulācijas sistēma, tiek audzēti storu mazuļi, tiek veikta inkubācija, nodrošinot trīs ciklus gadā. Dīķsaimniecībā deviņos dīķos 18 ha platībā tiek audzētas stores, karpas, līņi, foreles, sīgas, koi karpas. Grupas uzmanību piesaistīja dīķos izvietotie pontoni zivju uzglabāšanai. Uldis kā labu zināšanu avotu akvakultūrā iesaka mājaslapu www.aquacultur.de.

Apmeklētās saimniecības ir aktīvas interneta vidē, ir pieejama informācija izveidotajās mājaslapās un sociālos tīklos.

Grupai patīkams pārsteigums – visas apmeklētās zivsaimniecības vada gados jauni, kompetenti, atvērti un pozitīvi zivsaimnieki! Diena bija piesātināta ar jaunu informāciju, pieredzi, iegūta enerģija un motivācija nākamajām iecerēm. Nodibināti jauni zivsaimnieku kontakti. Šobrīd Latvijā nav izglītības iestādes, kur būtu iespēja iegūt zināšanas zivsaimniecības nozarē, tādējādi ZST finansētie pasākumi ir nozīmīgi zināšanu iegūšanai un papildināšanai.

Evija Atvara,

LLKC Cēsu nodaļas uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru