Iepazīstas ar īstenotajiem projektiem

Aizputes TV intervija ar Pāvilostas novada pašvaldības projektu vadītāju Vizmu Ģēģeri pie Durbes ezera, kura apkārtnē īstenoti vairāki projekti.

Jau otro reizi Liepājas rajona partnerība sadarbībā ar pašvaldībām organizēja projektu atvērto durvju dienu. Apmeklētājiem tika parādīti gan ELFLA, gan EZF projekti, kuri īstenoti pēdējos pāris gados.

Bija iespējams iepazīties ar vairāk nekā 70 projektiem astoņos novados. Šoreiz atvērto durvju diena norisinājās divas dienas, – 13. augustā, kad projektus varēja skatīt Vaiņodes, Aizputes, Durbes un Priekules novados, un 20. augustā – visā piekrastē – Pāvilostas, Grobiņas, Nīcas un Rucavas novados. Kopā projektus apmeklēja vairāk nekā 1000 interesentu ne tikai no bijušā Liepājas rajona, bet arī no Liepājas pilsētas, Ventspils un citiem novadiem. Šādas atvērto durvju dienas rosina jaunas idejas un dod iespēju uzzināt, kas paveikts apkārtējos novados. Organizējot projektu atvērto durvju dienas, liels atbalsts tiek saņemts vietējās pašvaldībās, kuras bez maksas piedāvā braucieniem autobusus.

Gatavojoties projektu atvērto durvju dienai, tika izveidota darba grupa, kurā piedalījās visu novadu pārstāvji. Kopā tika izraudzīti datumi, kad katrs pasākums notiks un kāda publicitāte tam nepieciešama. Šoreiz papildus rakstam preses izdevumos tika izveidotas afišas par pasākumiem un to, ko tiek piedāvāts apskatīt, tapa arī grāmatiņa, kurā ievietoti apraksti par katru novadu un īstenotajiem projektiem. Projektu apmeklētājiem bija iespēja piedalīties konkursā par atraktīvāko, interesantāko fotogrāfiju, kura tapusi kādā no projektiem un kas raksturotu pašus apmeklētājus un projektu. Iesūtītās fotogrāfijas tiks izstādītas konferences laikā, un apbalvots viena labākā uzņēmuma autors, par kuru nobalsos konferences apmeklētāji.

Projektu atvērto durvju dienu apmeklētāji vienprātīgi atbalsta šāda veida pasākumus, kas dod ierosmi jau nākamajiem projektiem.

Inita Ate,

 Liepājas rajona partnerībaskoordinatore, ELFLA administratīvā vadītāja

Pievienot komentāru