Iznākusi septembra “Zivju Lapa”

Šajā numurā Latvijas Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta speciālisti komentē izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos. Savukārt Lauku atbalsta dienests informē ar pieejamo atbalstu zivsaimniecībā un akvakultūrā.

Publicēti plaši materiāli par biedrību “Liepājas rajona partnerība” un “Partnerība laukiem un jūrai” paveikto, īstenojot  projektus zivsaimniecības nozares un uzņēmējdarbības attīstībā un vides sakārtošanā attiecīgi Liepājas, Engures un Lapmežciema pusē.

No zinātniskā institūta “Bior” stāstījums par  aktuālām problēmām akvakultūrā – zivju parazitāro slimību argulozi un tās profilaksi.

ZIVJU LAPA NR. 3 (41)

Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru