Iznākusi septembra “Zivju Lapa”

Izdevuma “Zivju Lapa” septembra numurā noderīga ziņa  par to, kā piekrastes zvejniekiem jāiesniedz informācija par nozvejas datiem kontroles sistēmā LZIKIS, lai varētu apkopot šo informāciju.

Stāstījums arī par to, ka šopavasar roņu nodarīto postījumu kompensēšanai pieteikti 49 projekti; savukārt bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai pieteikušies tikai 11 zvejnieki.

Interesanti Raivis Apsītis stāsta par foreļu audzēšanu piemājas dīķī ģimenes vajadzībām, ko apliecinājis savā praktiskajā darbībā, piedāvājot šo produkciju arī kolēģiem.

Protams, tradicionāli informējam par aktuālajām Lauku atbalsta dienesta projektu kārtām, kas pieejamas zivsaimniekiem.

Interesanta informācija arī par to, kā ar jaunu metodi pirmo reizi tiks apzināts lašu skaits Salacas upē.

Īpaši iedvesmojošs stāsts ir no Liepajas, kur Laugaļu ģimene izveidojuši īpašu vietu – “Spīķerus 53”, kur atjaunota 19. gadsimtā celtā nolikavas ēka. Tur atrodas gan telpas sporta zālei, gan pasākumu rīkošanai, gan restorānam, gan zivju apstrādes ceham, vienmēr domājot par zivsaimniecības popularizēšanu.

Jauna informācija par to, ka tagad var iegādāties vienas dienaas un viena mēneša makšķerēšanas kartes, kā arī atgādnājums par to, ka arī zivju un zivju produktu tirgotājiem ir iespēja iekļauties LLKC izveidotajā elektroniskajā katalogā www.novadagarsa.lv.

ZIVJU LAPA Nr.3 (49)

Dace Millere,
LLKC Apgāda redaktore

Pievienot komentāru