Jaunajā centrā BIOR zinātnieki veiks padziļinātus pētījumus

GalerijaPrint

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR zivju audzētavā “Tome” atklājis zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centru. Centra izveide ir ļoti nozīmīga akvakultūras zinātnes un pētniecības tālākai veiksmīgākai attīstībai Latvijā. Projekts īstenots, izmantojot Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.

Zinātniskā institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta Akvakultūras un ihtiopatoloģijas nodaļas pētnieki veic pētījumus gan institūta zivju audzētavās, gan sadarbojoties ar privātajiem zivju audzēšanas uzņēmumiem. Galvenie pētījumu virzieni ir zivju mazuļu kvalitātes un audzēšanas uzlabošana, izmantojot dažādu barību, barības piedevas, imunostimulatorus, izvērtējot to ietekmi uz zivju un vēžu audzēšanu un veselību. Pētījumi notiks jaunu zivju sugu pavairošanas un audzēšanas metožu izstrādē, to pilnveidošanā, kā arī zivju ihtiopatoloģiskie un fizioloģiskie pētījumi.  

Jaunizveidotais Akvakultūras, pētniecības un izglītības centrs ir nozīmīgs institūta zinātniskās bāzes papildinājums. Būtiski ir tas, ka centrs atrodas zivju audzētavā “Tome”, tādējādi veidojas sasaiste ar reāliem apstākļiem lielā areālā un dažādiem audzēšanas tipiem – dīķi, caurplūdes sistēmas, slēgtas recirkulācijas līnijas.

Divās jaunizveidotajās eksperimentālajās audzēšanas līnijās būs iespējams veikt praktiski visa veida pētījumus akvakultūras jomā ar augstu precizitāti. Pēc būtības tās ir nelielas zivju audzēšanas slēgtas recirkulācijas sistēmas: viena siltūdens un otra aukstūdens. Tajās ir iespējams uzturēt konstantu nepieciešamo ūdens temperatūru no +5 līdz +30 °C. Nelielā apjoma dēļ ir iespējama ātra un vienkārša ūdens apmaiņa gan visā sistēmā, gan atsevišķās audzēšanas tilpnēs. Pētījumus ir iespējams veikt visdažādākajos procesos: audzēšanas apstākļu, pavairošanas, inkubēšanas, barošanas, ūdens vides kvalitātes un ūdens parametru un citos procesos.

Centra mērķis ir turpināt institūtā BIOR iesākto akvakultūras pētniecisko un izglītojošo darbu padziļināti – plašākā līmenī, kā arī iesaistīties akvakultūras apmācību procesos, nodrošināt iespēju studentu, jauno un esošo speciālistu praktisko un teorētisko zināšanu apguvi, nodrošināt pētniekiem atbilstošus darba apstākļus, kā arī sniegt konsultācijas zivju audzēšanā un ihtiopatoloģijā, veikt pētījumu rezultātu apkopošanu un sabiedrības informēšanu (semināri, publikācijas, ziņojumi institūta tīmekļa vietnē u. c.).

Akvakultūras apmācības un pētniecības centrā ir plānots stiprināt un palielināt sadarbību ar jau esošajiem partneriem un veidot jaunu sadarbību ar citām akvakultūras izglītības un pētniecības organizācijām gan Latvijā, gan citās valstīs. Būtiska ir sadarbība ar nozari, tās vajadzību apzināšanā un praktisko un pielietojamo pētījumu veikšanā.

Tuvākie plānotie darbi ir pētījumu veikšana zandartu un vēdzeļu mākslīgās pavairošanas procesa posmu izstrādē un imunostimulatoru ietekmes pētīšana uz zivju mazuļu audzēšanu un veselību.

Mārcis Ziņģis,

BIOR Akvakultūras, pētniecības un izglītības centra vadītājs 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru