Lauku bērni iepazīst zvejnieku dzīvi

GalerijaPrint

Aktivitātes “Zivsaimniecības popularizēšana skolās” ietvaros Blīdenes pamatskolā šī gada 7. un 8. maijā notika informatīva stunda un pieredzes apmaiņas brauciens. Informatīvo stundu vadīja LLKC zivsaimniecības nodaļas speciālists Miķelis Peisnieks. Blīdenes pamatskolas 7. un 8. klases skolēniem viņš stāstīja par makšķerēšanas noteikumiem, nozvejoto zivju atļauto lielumu. Skolēniem tika doti uzdevumi, kuros jāatpazīst zivis, jāzina zivju sugas, nosaukumi. Bērni ar lielu interesi klausījās lektorā un iesaistījās sacensībās. Daži puikas, kam patīk makšķerēšana, pazina daudzas zivis, taču dažas nevarēja atminēt, bet meitenes sava uzdevuma atrisināšanai prata izmantot palīglīdzekļus un ar uzdevumu tika galā veiksmīgi. Noslēgumā lektors par pareizām atbildēm deva plakātus ar zivīm un juniora makšķerēšanas kartes.        

Otrā dienā apmeklējām Kaķeniekos esošo zivju mazuļu audzētavu – pārdošanas punktu, Lapmežciema zvejniecības muzeju un Bērzciemā esošo zvejnieku sētu “Dieniņas”.

Kaķeniekos darbiniece bērniem parādīja zelta orfas, amūrus, sarkanās karūsas, samus, zelta līņus, foreles un pastāstīja, kādi izskatās dažādu sugu zivju mazuļi, kādai jābūt optimālai temperatūrai dīķos, lai zivju mazuļi justos labi un augtu. Skolēni apskatīja boksus, kādos tiek turēti zivju mazuļi. Viņi redzēja polietilēna maisus, kādos zivju mazuļus ved pircējiem, stāstīja dažādus gadījumus par zivju sugām. Piemēram, amūriem, ko laiž dīķos, lai izēstu aizaugumu, nedrīkst pietrūkt barības dīķī, jo tad tie lec no dīķa ārā un ēd zāli krastā. Amūri var izaugt pat līdz 80 kilogramiem smagi.

Lapmežciema zvejniecības muzejā skolēniem muzeja vadītāja stāstīja par zvejnieku dzīvi un smago darbu. Muzeja misija ir  pagasta kultūrvēsturisku vērtību saglabāšana, skolēnu un apmeklētāju iepazīstināšana ar zvejniecības vēsturi. Muzejā ir liels eksponātu krājums, ko atnesuši un dāvinājuši pagasta iedzīvotāji.

Muzejā ir izveidotas trīs ekspozīcijas: “Zvejnieku darbs un dzīve mūsu pagastā” apskatāmi darba rīki, sadzīves priekšmeti un fotogrāfijas, kas raksturo pagasta piekrastes ciemu zvejnieku darbu, sadzīvi un tradīcijas;  “Lapmežciema skolas vēsture” –  dažādi materiāli par skolas vēsturi; “Somu Jēgeru cīņu vietas pagastā” – stendi ar fotogrāfijām un tekstu par somu jēgeriem 1.  pasaules kara laikā.

Nozīmīga ir pagasta interaktīvā karte ar vietvārdiem, kur senie nosaukumi ir ne tikai vietām uz sauszemes, bet arī Rīgas jūras līcī.

Muzejā skolēniem bija uzmanīgi jāklausās, jo pēc tam bija jāizpilda tests par dzirdēto un redzēto. Skolēni ļoti aizrautīgi meklēja pareizās atbildes. Daudz materiālu ir par novada ievērojamākajiem novadniekiem – dzejnieku Imantu Ziedoni un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri Augustu Muižuli. Skolēni noskatījās arī filmiņu par dzejnieku Imantu Ziedoni, kurš dzimis un audzis pagastā.

Zvejnieku sēta “Dieniņas” atrodas Bērzciemā – vienā no senākajiem zvejniekciemiem Rīgas jūras līča piekrastē Kurzemes pusē. Zvejnieku sēta cenšas saglabāt gadsimtiem ilgi izveidoto zvejnieku dzīvesveidu un tradīcijas. “Dieniņu” saimnieki nodarbojas ar zvejniecības arodu vismaz piecās paaudzēs. Zvejnieksieva Iveta ļoti atraktīvi skolēniem stāstīja par zvejnieku smago darbu jūrā, metot tīklus un velkot āra tīklus ar zivīm. Par roņu nedarbiem saplēšot tīklus un sabojājot zivju lomu. Sēžot jūras krastā, skolēniem uzdeva jautājumus par ģeogrāfiju. Lika uzminēt, kādas vietas atrodas pāri jūras līcim gar krastu. Arī šeit skolēniem bija ļoti uzmanīgi jāklausās saimnieces Ivetas stāstītajā par jūrnieku dzīvi, jo sekoja jautājumi. Jūras krastā bija atrakcijas, kurās bērni divās komandās sacentās virves vilkšanā un jūrnieku zābaka mešanā. Zvejnieksievas aizrautīgais stāsts par katru atrakciju padarīja to īpašu. Zivju izņemšanai no tīkla un zivju vēršanā uz stieņa bija sacensības divās komandās. Visu vēl jautrāku padarīja Ivetas stāstījums īpašajā vietējā dialektā. Skolēni ļoti atraktīvi un ar lielu sajūsmu iesaistījās aktivitātēs. Pēc labi padarītā darba saimniece cienāja ar gardu zivju zupu un deva degustēt pašas gatavoto zivju produkciju.

Skolēni ļoti atzinīgi vērtēja šādu izglītojošo pasākumu, kur lauku bērniem bija iespēja iepazīt dažādu sugu zivju mazuļus. Iepazīt zvejnieku dzīvi vēsturē.

Ilze Tomanoviča,

Brocēnu lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru