Lielais loms „Lielkrūzēs”!

GalerijaPrint

Lauku uzņēmējdarbību popularizēšanas projekta ietvaros LLKC Gulbenes nodaļa, organizēja Galgauskas un Stāķu pamatskolas bērniem braucienu uz Launkalnes pagasta „Ezerlejām”, Jaunpiebalgas novada „Lielkrūzēm” un Vecpiebalgas novada „Vēveriem”. Bērni iepazina uzņēmīgus un darbīgus lauku saimniekus, kuri pratuši sakārtot savas saimniecības un ar to nopelnīt iztiku savai ģimenei.

Saimniecībā „Ezerlejas” bērni aplūkoja mini zoodārzu ar Dienvidāfrikas strausiem, pundurkaziņām, fazāniem, dambriežiem, aitu cūkām, trušiem, dažādu šķirņu vistām un citiem dzīvnieciņiem. Bērniem bija iespēja pabarot un tuvāk tos aplūkot. Saimniece Evita Jākobsone pastāstīja bērniem, ka saimniecība bez netradicionālo lauksaimniecības dzīvnieku audzēšnas vēl nodarbojas ar lauku tūrismu, kokapstrādi un ir izstrādāta sava dabīgās kosmētikas līnija, kā arī ir savs veikaliņš. Bērni saprata, ka arī tāds saimniekošanas modelis laukos ir iespējams.

Vides saimniecība „Lielkrūzes”, kas atzīta par vienu no skaistākajām Latvijā, priecēja mūs ar skaisto, izkopto ainavu un senajām ēkām, ar saimnieku viesmīlību un gudrību. Vides saimniecībā „Lielkrūzes” mežs tiek izstrādāts bez kailciršu pielietošanas. Tas aizņem 42 ha, 40 ha ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme. Zivju dīķi aizņem 10 ha platību. Ūdeņos sastopami vēži un ap 20 dažādu zivju sugu. Mežos un laukos ligzdo vairāk nekā 70 dažādas putnu sugas. Saimniecībā bioloģiski vērtīgos zālājus apsaimnieko – noganot ar savvaļas liellopiem un zirgiem. Mēs ciemojāmies reizē, kad saimnieks Guntars Dolmanis nolaida dīķus, un bērni varēja aplūkot un iepazīt dažādas saldūdens zivju sugas. Vislielāko pārsteigumu mums sagādāja sams, ko saimnieks bija noķeris. Ūsainais milzis svēra ap 20 kilogramiem, un tādu mēs visi redzējām pirmo reizi. Apskatījām arī saimniecības Hailanderu un savvaļas zirgu ganāmpulkus. Saimniece Valentīna Dolmane pastāstīja, ka viens no saimniekošanas veidiem ir lielu brīvdabas pasākumu organizēšana, tie ir, ikgadējais dziesminieku festivāls, vasaras saulgriežu svētki un Ziemassvētku rūķu darbnīcas.

Brauciena noslēgumā apmeklējām Latvijas Brīvdabas muzeja lauku filiāli „Vēveri” Vecpiebalgas novadā. Muzejā redzējām autentisku piebaldzēnu 18. gadsimta lauku sētu ar senajiem darba rīkiem un atjaunotās vējdzirnavas. Bērniem bija iespēja salīdzināt, kā saimniekoja mūsu senči un kādas ir saimniekošanas iespējas laukos mūsdienās.

Venta Vanaga,

Gulbenes novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru