Noticis seminārs par zivju produkcijas apstrādi un mārketingu

GalerijaPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Tukuma nodaļa organizēja semināru par zvejas un akvakultūras produktu apstrādi un mārketingu. Tā kā Tukuma piekrastē liela daļa uzņēmēju nodarbojas gan ar zvejniecību, gan zivju pārstrādi, gan tūrismu, pastāstīt par saimniecības un to produktu prezentāciju tika uzaicināts biedrības “Latvijas Lauku tūrisma asociācija ”Lauku ceļotājs”” vides un tūrisma projektu eksperts Juris Smaļinskis.

Kādas ir tūristu uzņemšanas priekšrocības ražojošās saimniecībās? Pirmkārt, cieša saikne ar tirgu, līdz ar to pieejama informācija jaunu produktu radīšanai. Tā ir arī reklāma, papildu noiets un gandarījums.

Kā sagatavoties tūristu uzņemšanai? Ar ko sākt? Vispirms vajadzētu izlemt, kādu piedāvājumu izveidot tūristiem, piemēram: ražošanas procesa demonstrējums, produkcijas degustācija, tās iegāde u. c. Vēlams atrast labus piemērus gan Latvijā, gan ārzemēs: apskatīt internetā pieejamo informāciju, pašiem piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos, semināros un secināt, ko varat vai gribat pārņemt savā praksē. Ir jāsadala pienākumi, – kurš uzņems tūristus un vadīs ekskursijas, kurš pieņems pieteikumus, kurš nodarbosies ar mārketingu un finansēm u. t. t. Jāveic aprēķini, jānosaka cenas. Ar apmeklētāju uzņemšanu saistītie izdevumi nedrīkst pārsniegt ienākumus. Jānosaka, cik lielas tūristu grupas varēsiet uzņemt.

Tūristu uzņemšanai nepieciešama infrastruktūra un aprīkojums:

- Nepieciešama auto novietne. Jānodrošina, ka pie jums varēs iebraukt vai netālu apstāties arī autobuss;

- Jāiekārto viesu uzņemšanas vieta – telpa, nojume, terase;

- Jānodrošina iespējas demonstrēt prezentāciju vai video par saimniecību, ražošanas tehnoloģisko procesu u. c.;

- Jāiekārto tualetes apmeklētājiem;

- Jāievēro drošība un higiēna (jānodrošina drošības apģērbs, jāierobežo suņi u. c.).

Juris Smaļinskis seminārā minēja interesantus piemērus par biežāk pieļautajām kļūdām apmeklētāju uzņemšanā, par to, kā piesaistīt apmeklētāju uzmanību un interesi. Viņš uzsvēra, ka pašiem saimniekiem jābūt “elastīgiem”.  Tika stāstīts par saimniecības un to produktu prezentāciju pirms un pēc apmeklējuma, apmeklējuma laikā, un to, kā izveidot veiksmīgu prezentāciju. Lai tūristi dotos uz jūsu saimniecību, nepieciešama informācija pirms apmeklējuma – uzņēmuma piedāvājums, apraksts, karte, GPS informācija, foto, darba laiks, kontakti. Informācijas kanāli var būt visdažādākie: sociālie tīkli, saimniecības mājaslapa, informācija citos uzņēmumos, presē, TV, turklāt daudzviet tās izplatīšana ir bez maksas. Pasākuma laikā svarīgi atrast ceļa norādes uz saimniecību, jārūpējas par vietas sakoptību, jādomā par uzņēmuma vai savas saimniecības identitāti. Svarīgi ir uzsvērt sava produkta labās īpašības, kā arī pastāstīt par alternatīviem tās lietošanas veidiem. Savukārt pēc pasākuma (saimniecības apskates), parasti tiek piedāvātas degustācijas un produkcijas iegāde, beigās stāstot par saviem nākotnes plāniem, lai tūristiem būtu interesanti atbraukt pie jums nākošgad.

Seminārā tika stāstīts par uzņēmuma “Cafe Engure” darbību, zvejas un akvakultūras produktu kulināro apstrādi, piedāvājot produktu prezentāciju. Uzņēmuma ēdienkarte ir vienkārša un bagāta ar vietējiem labumiem. Esot tik tuvu jūrai, kafejnīcas piedāvājumā ir zivis, kuras piegādā vietējie zvejnieki un zivju pārstrādātāji. Zvejnieku saimniecības “Lucītis” īpašnieks Andis Andersons ir viens no kafejnīcas zivju produkcijas piegādātājiem. Kā labs piemērs vietējo ražotāju produkcijas atpazīstamības veicināšanā un popularizēšanā ir kafejnīcas piedāvājumā iekļautā “Andersona karpa”.  Uzņemot tūristus savā saimniecībā, katram ir vērts padomāt par savu “odziņu”, īpašo piedāvājumu un to, ar ko jūs varētu atšķirties no pārējiem.

Pasākums notika Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātes “Informatīvu un izglītojošu semināru un pieredzes apmaiņas braucienu organizēšana” ietvaros.

Sarma Rotberga,

Tukuma novada lauku attīstības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru