Noticis starptautisks seminārs par foreļu audzēšanu

PielikumiPrint

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā 6. februārī notika Zivsaimniecības sadarbības tīkla sadarbībā ar „Eurofish” rīkotais starptautiskais izglītojošais seminārs „Foreļu audzēšana nelielos apjomos”. Seminārs bija plaši apmeklēts, kas liecina par šīs zivsaimniecības nozares cilvēku ieinteresētību apgūt jaunas zināšanas vai citiem uzsākt saimniekošanu šajā jomā.

Lektors no Polijas Marcins Juhņevičs stāstīja par forelēm piemērotas barības izvēli un izmantošanu saimniecībā. Viņš vada lielu recirkulācijas zivju audzētavu un ir arī zivju barošanas konsultants. Juhņevičs pastāstīja par Polijā valdošajām tendencēm un metodēm zivju audzēšanā, aspektiem, kas nodrošina izaugsmi, un arī tiem, kas traucē. Speciālists dalījās savā pieredzē par zivju barošanu, un atzina, ka viņa vadītajā audzētavā 1980. gadā pāriets no slapjās barības un granulām, un sācies straujš produkcijas ražošanas kāpums līdz pat 2000. gadam, kopš kura ar nelielām izmaiņām ražošana noturas stabili augstā līmenī. Ar ES atbalstu Polijā tiek iekārtots arvien vairāk recirkulācijas sistēmu, taču tieši ES prasības vides un citās jomās ir arī tās, kas visvairāk traucē zivsaimniecības attīstību. Recirkulācijas sistēmas tiek atzītas par optimālākajām, jo tās nav atkarīgas no upes ūdens mainīgās kvalitātes, palīdz izvairīties no slimībām, ražošanu neietekmē laika apstākļi un nepieciešams mazāks darbinieku skaits. Savukārt mīnuss ir atkarība no aprīkojuma, tāpēc jābūt rezerves agregātiem, ja kāds no tiem, piemēram, kompresors pārstāj darboties. Polijas zivsaimniecībā arī skatījums nākotnē ir optimistisks, jo tirgus dažādojas, aug patēriņš un pieprasījums pēc zivīm.

Marcins Juhņevičs

Grāmatu „Varavīksnes foreļu audzēšana nelielos apjomos”, kas tikko izdota latviešu valodā, prezentēja tās līdzautors no Ungārijas Tomass Moss-Paulsens, izdevumu saņēma arī katrs semināra dalībnieks, augstu vērtējot iespēju iegūt šādu specializētu literatūru par nozares aktuālākajiem jautājumiem. Pēc tam Tomass Moss-Paulsens, kurš ieradās Latvijā, sadarbojoties ar organizāciju „Eurofish”, uzstājās arī ar ziņojumu par recirkulācijas sistēmām akvakultūrā. Viņš akcentēja vairākus aspektus, kas jāņem vērā, audzējot tieši varavīksnes foreles. Speciālists atzina, ka recirkulācijas sistēma ir uzticama un sevi pierādījusi tehnoloģija, kas strauji attīstīsies akvakultūrā. Bet panākumi zivsaimniecībā atkarīgi no: profesionāli izstrādātām sistēmām, pieredzes bagāta un izglītota personāla, augstas kvalitātes zivju barības izmantošanas un piekļuves tirgum. Lielā mērā darba rezultāti ir atkarīgi arī no tā, kā konkrētā valstī darbojas zivju audzētāju organizācijas. To galvenajiem mērķiem jābūt: nodrošināt kopīga viedokļa paušanu; rīkoties organizācijas biedru interesēs; uzturēt saikni ar valsts un nevalstiskajām organizācijām; aizstāvēt, nodrošināt un veicināt vispārēju, komerciālu un specifisku interešu aizsardzību, tostarp stabilu un izdevīgu cenu politiku; nodrošināt atbalstu vadības, juridiskajā un veterinārajā jomā; veicināt un atbalstīt tehniskās, mārketinga un ar nozari saistītās informācijas plūsmu; veicināt ekonomiski izdevīgu un videi draudzīgu ražošanas praksi; atbalstīt produkcijas izsekojamību un marķēšanu.

Tomass Moss-Paulsens

Savukārt Latvijas pārstāvis Jānis Karušs informēja par radiolokācijas pētījumiem ūdenstilpēs un citās ģeoloģiskās vidēs.

Nobeigumā semināra dalībnieki atzinīgi vērtēja pasākumu, jo tika gūts ieskats par foreļu audzēšanu kopumā, kā arī praktiskā pieredzē pārbaudītas atziņas.

Dace Millere,
LLKC sabiedrisko attiecību speciāliste

Foto: E. Pundure

Pievienot komentāru