Par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

Šī gada 21. maijā ir stājusies spēkā pamatregula par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, taču Eiropas Savienības institūcijas sadarbībā ar visām dalībvalstīm joprojām turpina darbu pie pamatregulu „pavadošās” likumdošanas izstrādāšanas, kura noteiks detalizētākus nosacījumus jaunā Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai.

Paralēli Zemkopības ministrija ciešā sadarbībā ar sociālajiem partneriem jau 2013. gadā uzsāka darbu pie Rīcības programmas projekta izstrādes, kurā tiek programmēti Latvijas zivsaimniecības attīstībai nepieciešamie atbalsta pasākumi. Šis dokuments ir jāapstiprina Eiropas Komisijā. Neskatoties uz to, ka pamatregulu pavadošā likumdošana vēl nav apstiprināta, Zemkopības ministrija jau uzsākusi neformālas konsultācijas ar Eiropas Komisiju par Rīcības programmas projektu, lai nodrošinātu raitu tās apstiprināšanu tiklīdz spēkā būs stājušās ar Rīcības programmas oficiālu iesniegšanu saistītās likumiskās normas. Atsevišķu atbalsta pasākumu ieviešanu tiek plānots uzsākt līdz šā gada beigām.

 

Ilze Muriņa,

Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta

Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vecākā referente

Pievienot komentāru