Reņģu nozveju uzskaite Rīgas jūras līča piekrastes zvejā

Paredzēti jauni pienākumi reņģu zvejā iesaistītajiem zvejniekiem, apkopojot nozvejas datus zvejā ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un iesniedzot informāciju Valsts vides dienestam par reņģu nozveju par katrām piecām dienām.

 Šie pienākumi jāpilda saskaņā ar pēdējiem veiktajiem grozījumiem 2007. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 296 „Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos” saistībā ar zveju Rīgas jūras līcī, lai nodrošinātu nozveju atbilstošu uzskaiti un nepārsniegtu attiecīgiem Rīgas jūras līča rajoniem noteiktās reņģu zvejas iespējas.

 Jaunie noteikumi paredz, ka zvejniekiem ir pienākums apkopot nozvejas datus zvejā ar reņģu stāvvadiem Rīgas jūras līcī un iesniegt informāciju Valsts vides dienestam par reņģu nozveju par katrām piecām dienām, skaitot no mēneša sākuma, un līdz katras piektās dienas beigām nosūtot minēto informāciju ar elektronisko vai mobilo (SMS) saziņas līdzekļu starpniecību.

Saskaņā ar jauno prasību publicējam informāciju par tālruņu numuriem un e-pasta adresēm, uz kurām zvejniekiem ir nepieciešams iesūtīt pieprasīto informāciju:

 Limbažu un Salacgrīvas novada (Austrumu rajons) zvejniekiem datus par reņģu nozveju par katrām piecām dienām sūtīt kā īsziņu (SMS) uz mob. tālr. 29476894 vai pa e-pastu aigars.pusilds@valmiera.vvd.gov.lv;

Saulkrastu, Carnikavas novada, Rīgas un Jūrmalas pilsētas (Dienvidu rajons) zvejniekiem datus par reņģu nozveju par katrām piecām dienām sūtīt kā īsziņu (SMS) uz mob. tālr. 26645647  vai uz e-pastu: elmars.brente@lielriga.vvd.gov.lv;

Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada (Rietumu rajons) zvejniekiem  datus par reņģu nozveju par katrām piecām dienām sūtīt kā īsziņu (SMS) uz mob. tālr. 27841794 vai uz e-pastu: ventspils.ks@ventspils.vvd.gov.lv

 Valsts vides dienestam iesniedzamajā informācijā jābūt norādītam zvejniekam, nozvejotajam apjomam un nozvejas laika periodam (datumam no – līdz).

 Reņģu nozvejas limiti piekrastes ūdeņos 2015. gadam (sadalījumā pa ģeogrāfiskajiem rajoniem)

Nr. p. k.

Pašvaldība, uz kuras teritorijas piekrasti attiecas limits

Rīgas jūras līča piekrastes dalījums ģeogrāfiskos rajonos

Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits % pa piekrastes ģeogrāfiskiem rajoniem

Rīgas jūras līča reņģes nozvejas apjoma limits tonnās

1.

Limbažu novads

Austrumu rajons

21,7

500

2.

Salacgrīvas novads

3.

Saulkrastu novads

Dienvidu rajons

35,1

809

4.

Carnikavas novads

5.

Rīgas pilsēta

6.

Jūrmalas pilsēta

7.

Engures novads

Rietumu rajons

43,2

996

 

Sagatavots pēc ZM informācijas

Pievienot komentāru