Skolēni mācās par Baltijas jūru un zivsaimniecību

GalerijaPrint

LLKC Liepājas birojs, sadarbojoties ar biedrību “Jūrmalciema Valgums” – aktīviem un aizrautīgiem zvejniecības tradīciju kopējiem un popularizētājiem, vides gidiem Sniedzi Viši un Lauru Poruku, rīkoja informatīvi praktisko tikšanos Nīcas vidusskolas 8. klases bērniem par zivsaimniecību un Baltijas jūru.

Sniedze un Laura pārstāv Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centru “Dabas māja”. Tā ir ļoti īpaša vieta Liepājā, kurā ikviens aicināts izzināt un iepazīt pārsteidzošo dabu.

Jūrmalciems – piekrastes zvejnieku ciemats ar lielām tradīcijām

Tikšanās vieta nav izvēlēta nejauši – Jūrmalciems izsenis lepojas ar zivsaimniecību, šīs jomas tradīcijām un spēcīgām zvejnieku dzimtām. Prieks ir par to, ka, spītējot pārmaiņām, šīs tradīcijas ir saglabājušās un tiek koptas arī tagad. To ļoti labi apliecina uzņēmēju, pašvaldības un arī vietējo iedzīvotāju paveiktie darbi.

Pašvaldība ar biedrības “Liepājas rajona partnerība” (vietējā rīcības grupa) atbalstu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) rīcības programmu ietvaros īstenoja projektu par Jūrmalciema Tīklu mājas “Piestātne” atjaunošanu, radot vidi zivsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstībai un nodrošinot labvēlīgus apstākļus zvejnieku ciema identitātes saglabāšanai. Tā ir vieta ar savu vēsturi un ir paredzēta gan zvejniekiem, gan arī dažādu pasākumu norisei, piemēram, izstādēm, koncertiem, nometnēm un šādām tikšanās reizēm. 

Identitāti un piederību, gluži tāpat kā skolēnos vēlmi izzināt, nav iespējams radīt bez iniciatīvas un aizrautības, kura piemīt Jūrmalciema iedzīvotājiem. Sākotnēji viņi apvienojās interešu kopā “Kalvas”, kas 2018. gadā ieguva “Lielā loma” galveno balvu par ieguldījumu zivsaimniecības popularizēšanā. Tagad tā ir biedrība “Jūrmalciema Valgums”, kurai ir uzticēta Tīklu mājas “Piestātne” apsaimniekošana  un kurā kopīgi ir apvienojušies zvejnieki un aktīvie Jūrmalciema iedzīvotāji.

Trešais elements, bez kura nevar iztikt, ir jūra. Rakstnieks Vilis Veldre ir teicis, ka  “zvejnieks jau no mazotnes pieradis jūru just kā savu īsto zemi un dzimteni”. Tai piemīt maģisks spēks, kas piesaista daudzus. Vēl tikai plānojot šo skolēnu tikšanās reizi, bija ļoti vērtīga Rasmas Pāvilas (biedrības “Jūrmalciema Valgums” pārstāves) pārliecība par to, ka skolēniem ir jāstāsta par Baltijas jūru un tajā esošo dzīvību. Par šo vārdu viedumu noteikti bija iespēja pārliecināties ikvienam tikšanās reizes dalībniekam.

Kā svarīgo pasniegt vienkārši un saistoši

Tas droši vien būtu izaicinājums ikvienam, un varbūt tieši tāpēc patlaban aizvien spēcīgāk sevi apliecina kompetenču izglītība daudzās jomās. Pēc definīcijas  – “kompetence” jeb “lietpratība” ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmi, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.

Tas nav nekas cits kā tas, ko Zivsaimniecības sadarbības tīkla ietvaros esam darījuši un ticu, ka arī darīsim – aicināsim uz reālu vidi, ļausim satikties ar zvejniekiem, aicināsim aizraujošus dabas mīļus un piedāvāsim iespēju izgaršot zivis. Tas ir neatraujams komplekts, ko piedāvājām arī Nīcas vidusskolas skolēniem un skolotājiem, apmeklējot Jūrmalciemu.

Mūs viesmīlīgi uzņēma biedrība “Jūrmalciema Valgums”, izrādot un izstāstot par Tīklu māju, tās vēsturi un tradīcijām, parādot un iepazīstinot ar zvejas rīkiem, kā arī, dodot iespēju nodegustēt izcili pagatavotas zivis. Jūrmalciema zvejnieks Arnis Ķergalvis pastāstīja par zvejnieka ikdienu un klātienē parādīja savu laivu, kas pat pēc iekšējās sajūtas ir kā Tīklu mājas neatņemama, pat piederīga daļa.

Tikšanās otrajā daļā skolēni gan individuāli, gan komandās ar atraktīvu vides gidu Sniedzes Višes un Lauras Porukas palīdzību izzināja ļoti praktiskas lietas par Baltijas jūru un tās ekosistēmu. Ekosistēma ir dzīvo organismu kopums, kas mājo vidē ar noteiktiem apstākļiem un tajā loma ir ikvienam – jūras piekrastes apmeklētājam, zvejniekam, kuģniecības kompānijai, jūras plānotājiem utt.

Varbūt tikai viena atziņa no viņu stāstījuma, kurā noteikti ir jāieklausās – “Mēs, cilvēki, esam jūras ekosistēmas būtiska sastāvdaļa. Mēs to ietekmējam un vienlaikus esam atkarīgi no tās”.

Novērtējums

Mums ļoti paveicās īstenot pasākumu tajā brīdī, kad Covid vīrusa izplatība vēl nebija tik liela un kad bija iespēja satikties klātienē.

Priecē skolotāju atziņa, ka skolēni ir spējuši viņus pārsteigt. Izrādās, ka jaunieši arī ēd zivis un aktīvajā izziņas procesā aktīvi iesaistās visi skolēni.

Pašu skolēnu novērtējums, izmantojot “īkšķu metodi” nav pilnībā vienbalsīgs, jo tādām tam arī nav jābūt, bet tiešām lielākā daļa atzīst, ka šī tikšanās bija interesanta un saistoša. Pamatojoties uz to, pilnīgi iespējams, ka šī pieredze būs pamats, lai kāds apdomātu iespēju savu ceļu nākotnē saistīt ar jūru un zivsaimniecību, bet, lai tas tā tiešām notiku, ir vajadzīga reāla jauniešu saskare ar zvejniekiem un viņu ikdienu. 

Pasākums īstenots Zivsaimniecības sadarbības tīkla aktivitātē  „Zivsaimniecības popularizēšana skolās”.

Aleksejs Kačanovs,
LLKC Liepājas biroja vadītājs

Foto: Nīcas vidusskolas skolotāji, Rasma Pāvila, biedrība “Jūrmalciema Valgums” un Aleksejs Kačanovs

Foto galerija: 

Pievienot komentāru