Šogad veiksmīga reņģu zveja

Pateicoties labvēlīgiem zvejas apstākļiem, Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos 2018. gada pavasara – vasaras sezonā bijusi ļoti sekmīga reņģu zveja ar stāvvadiem.

Šīs sugas nozvejas limitu piekrastes zvejnieki pilnībā apguva līča Austrumu ģeogrāfiskajā rajonā (Limbažu un Salacgrīvas novadu teritorijas piekraste) un Rietumu ģeogrāfiskajā rajonā (Engures, Mērsraga, Rojas un Dundagas novadu teritorijas piekraste), kur zveja ar stāvvadiem tika apturēta. Savukārt Dienvidu ģeogrāfiskajā rajonā (Saulkrastu un Carnikavas novada, Rīgas pilsētas un Jūrmalas pilsētas teritorijas piekraste) zvejnieki turpināja zvejot tiem iedalītos reņģu nozvejas limitus, taču patlaban jau redzams, ka arī šis rajons būs apguvis tam piešķirto reņģu nozvejas apjomu.

Dalījums pa Rīgas jūras līča ģeogrāfiskajiem rajoniem reņģu stāvvadu zvejas veikšanai tika izveidots, lai visām Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām un to zvejniekiem tiktu nodrošinātas līdzvērtīgas zvejas iespējas. Pateicoties šādam dalījumam, šogad piekraste būs turpat par 100% apguvusi visu reņģu zvejai ar stāvvadiem paredzēto nozvejas limitu. Iepriekš ir bijuši gadi, kad piekrastes zvejnieki nenozvejo visu tiem piešķirto reņģu nozvejas apjoma limitu, tāpēc atbilstoši normatīvajam regulējumam piekrastes reņģu nozvejas apjoma atlikums tika pārdalīts zvejai aiz piekrastes, lai kopumā Latvija varētu apgūt visu tai iedalīto Rīgas jūras līča reņģes kvotu.

Papildus būtu jāatzīmē arī tas, ka reņģu zvejas limita ātrāka apguve noritēja, jo Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota 2018. gadā, salīdzinot ar 2017. gadu, Latvijai bija par 7% mazāka. Taču saistībā ar reņģu zvejas prognozēm 2019. gadam šī gada maija beigās izplatītais Starptautiskās jūras pētniecības padomes (International Council for the Exploration of the Sea – ICES) zinātniskais padoms par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2019. gadā vieš cerības, ka Rīgas jūras līča reņģes nozvejas kvota 2019. gadā varētu pieaugt par 7 procentiem. Tātad piekrastes zvejniekiem nākamgad varētu pieaugt zvejas iespējas.

Tai pašā laikā jāatgādina, ka, apturot zveju ar stāvvadiem, reņģu zveja Rīgas jūras līča attiecīgajos ģeogrāfiskajos rajonos vēl var tikt veikta ar tīkliem, jo šāda veida zvejai ir nodalīti 4% jeb 100 tonnas no kopējā piekrastei noteiktā reņģu nozvejas apjoma.

LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departaments

Foto: Romāns Kozlovskis

Pievienot komentāru