Zivsaimniecības uzņēmumu un organizāciju aptauja

Agroresursu un Ekonomikas pētniecības institūts veic aptauju, kuras mērķis ir noskaidrot Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta nepieciešamību resursu izmantošanas, vides, klimata un sociālo aspektu kontekstā.

Aptauju var aizpildīt: http://ejuz.lv/6hwy

Anketas dati tiks apkopoti un publiskoti vispārinātā veidā pētījumā “Zivsaimniecība kā bioekonomikas daļa un tās iespējamais ieguldījums aprites ekonomikā”. Individuālie rezultāti netiks izpausti. Jūsu atbildes ir svarīgas turpmāko lēmumu pieņemšanā! Neskaidrību gadījumā zvanīt AREI Bioekonomikas nodaļas Lauku attīstības novērtēšanas daļas vad. E.Bengai 29 297 453

Pievienot komentāru