Zvejas flotes modernizācija

Pasākuma “Zvejas flotes modernizācija” ietvaros ir atbalstāmi šādi apakšpasākumi:

  • “Veselība un drošība” – zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai;
  • “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” – zvejas rīku selektivitātes uzlabošanai attiecībā uz zivju izmēru vai sugu, izmetumu izskaušanai vai nevēlamās nozvejas apstrādei, vai zvejas rīku un nozvejas pasargāšanai no aizsargājamiem zīdītājiem un putniem.

Projektu iesniegumu otrās kārtas kopējais pieejamais publiskais finansējums:

  • apakšpasākumā “Veselība un drošība” ir 259 676 eiro,
  • apakšpasākumā “Zvejas ietekmes uz jūras vidi ierobežošana un zvejas pielāgošana sugu aizsardzībai” ir 200 000 eiro.
  • Pretendents ir Eiropas Savienībā reģistrēta zvejas kuģa īpašnieks.
  • Pieejamais finansējums: 259 676 un 200 000 eiro.
  • Kārta atvērta: 10.03.2017. līdz 15.12.2017.
  • Atbalstāmās nozares: zvejniecība.
  • Atbalsta pretendenti: juridiska persona; individuālais komersants.

Pievienot komentāru