Jaunumi

Zivsaimniecība līdz šim bijusi teju vienīgā tautsaimniecības nozare, kurai nebija savas gada balvas, ko pasniegt labākajiem darbiniekiem. Šogad viss mainījās.

LLKC Jelgavas nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu, lai iepazītu mūsdienu piekrastes zvejniecību, privāto un valsts nozīmes ezeru apsaimniekošanu un zivju audzēšanas pieredzi Engures un Tukuma novadā.

Braucienā, kura mērķis bija dod iespēju tuvāk iepazīt zivsaimniecību, 4. novembrī piedalījās deviņpadsmit zinātkāri un atraktīvi Pāvilostas novada Vērgales pamatskolas 8. un 9. klases skolēni, kuri iepazina Liepājas Jūrniecības koledžu un Durbes ezera informatīvi izglītojošo ekspozīciju.

Ar Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda un Zemkopības ministrijas atbalstu Valsts Zivsaimniecības sadarbības tīkls izdod Latvijas zivsaimniecības gadagrāmatu „Latvijas Zivsaimniecība 2015”. Šis ir gadagrāmatas izdošanas 19.

Liepājas puses piekrastes un nēģu zvejnieki 3. novembrī devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Saulkrastu un Carnikavas novadu, iepazīstoties ar zvejniecības un zivju apstrādes tradīcijām.

LLKC Jelgavas nodaļa organizēja braucienu “Zvejas produktu ražošanas un zvejniecības procesa izzināšana”, kurā piedalījās 25 Kalnciema pagasta vidusskolas skolēni un skolotāji.

LLKC Rēzeknes nodaļa rīkoja mācību un pieredzes apmaiņas braucienu “No dīķu ierīkošanas līdz zivju kūpināšanai” uz zemnieku saimniecību “Kalves” Kūku pagastā. Pasākums tika organizēts ar mērķi gūt praktisku pieredzi zivsaimniecības nozarē praktizējošā saimniecībā.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu “Ezeru un dīķu apsaimniekošanas dažādība”. Tā mērķis bija ar zivsaimniecību un dīķu apsaimniekošanu saistītām personām un interesentiem parādīt dažādus ūdenskrātuvju apsaimniekošanas veidus.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa organizēja informatīvo semināru par ūdenskrātuvju veidošanu, uzturēšanu un labiekārtošanu.

LLKC Gulbenes nodaļa organizēja pieredzes apmaiņas braucienu “Dīķu apsaimniekošanas un zivju audzēšanas pieredze Latgales reģionā”. Krietns interesentu pulks devāmies ciemos uz trīs dažādām saimniecībām Sēlijas un Latgales novados.

Lapas