Ādažu novads

Ādažu novadā aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

Ādažu novadā aicina iedzīvotājus un uzņēmējus izteikt savu viedokli par LEADER programmas īstenošanu

Biedrība “Gaujas Partnerība” turpina vērtēt savas attīstības stratēģijas īstenošanas rezultātus un to ietekmi uz Ādažu novada attīstību. Atgādinām, ka kopš 2016.gada Ādažu novadā tiek īstenoti dažādi projekti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un cita finansējuma ietvaros, lai Ādažu novads iedzīvotājiem būtu augsta dzīves kvalitāte, novadā attīstās uzņēmējdarbība un nevalstisko organizāciju darbība, kā arī ir aizsargāti un sakārtoti vietējie dabas objekti un resursi. Pamatā tas tiek darīts, īstenojot LEADER projektus.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Lauku attīstības programmas ietvaros

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 3.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu no 28.marta līdz 28. aprīlim

Biedrība “Gaujas Partnerība” izsludina projektu iesniegumu pieņemšanas 2.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības (turpmāk SVVA) stratēģijas ieviešanai aktivitātēs 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Konsultācijas VPM aizpildīšanā 2016. gadam Ādažos

LAD šā gada martā organizē informatīvus mācību seminārus daudzās Latvijas vietās. No 11.aprīļa LAD sniegs klātienes konsultācijas vairākos pagastu centros un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski.
Tiem klientiem, kuriem nav pieejams dators ar interneta pieslēgumu, iespēja iesniegt pieteikumus būs gan minēto konsultāciju laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus.
Sākums no 11:00 - 15:00

Seminārs Ādažos ''ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu''

ES investīciju piesaiste lauku saimniecībām
10:00-11:00
Investīciju pasākumi (Ieguldījumi materiālos aktīvos, Mazie lauksaimnieki, jaunie lauksaimnieki). Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Gita austruma
11:00-12:00 1
2016. TM sezona (EPS pieteikšanās, līgumu slēgšana). Lielrīgas reģionālās pārvaldes, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāja Natālija Zarkrviča
12:00-12:30 Kafijas pauze

Zivsaimniecības gada konference

Ikgadējā Zivsaimniecības konference šogad notiks 27. novembrī Ādažu kultūras centrā, plkst.11:00.

Konferences ietvaros Zemkopības ministrija sniegs informāciju par situāciju nozarē, savukārt nozares institūcijas informēs par aktualitātēm. Konferencē piedalīsies arī Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, kurš atbildēs arī uz jautājumiem. Detalizēta konferences programma sekos drīzumā. 

Lapas

Subscribe to RSS - Ādažu novads