Aizkraukles novads

Seminārs un saimniecību apmeklējums piena lopkopībā Aizkrauklē

 “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” decembrī organizē pasākumus piena lopkopībā.

 11. decembrī:  LLKC Aizkraukles birojā, Bērzu ielā 7 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra eksperti stāstīs par ekonomiskajiem aprēķiniem piena lopkopībā un govju neauglības cēloņu noteikšanas metodēm kā arī LDC informēs par aktualitātēm dzīvnieku reģistrā un pārraudzībā.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 6. mācību diena

Aicināti apmeklēt mācību noslēguma dienu:
*Finanšu plānošana- naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana
*Prezentācijas prasmes. Dalībnieku ideju prezentēšana. Sertifikātu izsniegšana.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!!!

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkots pieredzes apmaiņas brauciens- 5. mācību diena

Plānots pieredzes apmaiņas brauciens - uzņēmējdarbības uzsākšanas un veicināšanas piemēri. Apmeklēs "Metāla mākslas galeriju" Preiļos; šūšanas cehs SIA Jata Līvānos; apmeklēs saimniecību, kas nodarbojas ar bioloģisko dārzeņu audzēšanu un pārstrādi, realizāciju fasētā veidā - radot pievienoto vērtību; apmeklēsim pirtnieci un ziedari Gitu Usāni - visi objekti tiks apmeklēti ar vēlmi radīt priekšstatu par uzņēmējdarbības dažādošanu, iespējām laukos.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 4. mācību diena

Aicināti apmeklēt bezmaksas mācības jauniešiem :
* Uzņēmējdarbības pamati
*Finašu plānošana (ieņēmumu/izdevumu analīze)
*Finanšu plānošana - naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Aizkraukle | Mācības par lauksaimniecības dzīvnieku pārvadāšanu

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē vienas dienas mācības “Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi” par labturības prasībām pārvadāšanas laikā.

Mācību mērķauditorija: lauksaimniecības dzīvnieku pārvadātāji, pavadoņi un savākšanas centru darbinieki.

Mācību norises laiks un vieta: 29.11.2019. LLKC Aizkraukles birojs, Bērzu iela 7, Aizkraukle LV-5101, plkst. 10.00.

Galvenās mācību tēmas:

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 3. mācību diena

Aicinām apmeklēt bezmaksas mācības „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”;
* Iespējas,ko piedāvā jauniešiem Aizkraukles rajona partnerība, LEADER programmas ietvaros.
* Resursu izvērtējums un analīze - grāmatvedības pamati.

Pieteikšanās OBLIGĀTA!

Informatīvs seminārs Aizkraukles nov. | Aktualitātes meža īpašniekiem - pieejamais ES atbalsts, projektu īstenošana, atskaites. Cirsmu vērtības noteikšana

Pieejamais ES atbalsts mežsaimniecībā. Pārskata sagatavošana pēc ES projektu realizācijas. MKPC aktualitātesapmācības,
konsultāciju projekts, meža apmeklējumi. Cirsmas vērtības noteikšana, kas jāņem vērā slēdzot koksnes pārdošanas līgumus. Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkraukles nodaļas rīkota 2. mācību diena

Aicinām apmeklēt Valsts Lauku tīkla aktivitātes ietvaros rīkotās mācības „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” Aizkrauklē:
* Tirgus analīze - iekšējais un ārējais tirgus. Mērķauditorija, tās vajadzību noteikšana.
* Mārketings, tā loma biznesa panākumos. Produkta/pakalpojuma realizēšanas veidi un kanāli saskaņā ar noteikto mārketinga stratēģiju, uzņēmuma jaudu un kapacitāti.
*Konkurentu un sadarbības partnerunoteikšana tirgus analīzē. SVID analīze. Biznesa riski un pretriska pasākumi. Praktiskais darbs - riska novēršanas plāna izstrāde.

Informatīvā diena VLT aktivitātē "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Aizkrauklē

Aicinām apmeklēt bezmaksas pasākumu - informatīvo dienu lauku jauniešiem, vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuri vēlas iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par uzņēmuma veidošanu, uzsākt īstenot vai attīstīt savu uzņēmējdarbības ideju laukos, vai īstenot ar uzņēmējdarbību nesaistītu sabiedrisku aktivitāti kādā no Latvijas lauku reģioniem.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads