Aizkraukles novads

28.09.2022| Klātienes informatīvs seminārs "Fakti, kas jāzin par ĢMO audzēšanu!" Aizkrauklē

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs 28.09.2022, aicina uz informatīvo semināru, lai dalītos ar jaunāko informāciju, pētījumiem kas attiecas uz ĢMO (Ģenētiski modificētie organismi), to klātbūtne mūsu ikdienā, izmantošanu pārtikā, iespējamo ietekme cilvēka veselībai, sekas - Fakti, kas jāzin par ĢMO audzēšanu!

Lektori: Andris Zālītis (Aizkraukles novada pašvaldība)

Inese Aleksejeva (ZM Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vadītāja vietniece)

Madara Vēvere (Aizkraukles biroja vadītāja)

21.09, 27.09, 29.09, 30.09| Aizkraukles KB| LAP mācības "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzkopība )."

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 32 stundu mācības Aizkrauklē :
“Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (dārzkopība ).”

MEDUS svētki

3. septembrī, no plkst 11:00 līdz 13:00,Ogres tehnikums aicina uz "MEDUS svētkiem", Latvijas Biškopības vēstures muzejā "Dravas", Vecbebros, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā.
Piedāvājumā:
* Medus, siera, maizes degustācija;
* Muzeja ekspozīcijas apskate;
* Interesantas un radošas aktivitātes.

Uz tikšanos Vecbebros!

02.09.2022., MKPC Sēlija | Izglītojošs seminārs "Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana"

Semināra tēmas:

• Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā (Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos; MK 744 noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti; Latvijas standarts LVS 82:2020 – Apaļo kokmateriālu uzmērīšana).
• Apaļo kokmateriālu raksturojums (stumbru sadalījums sortimentos).
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības/apraksti.
• Apaļo kokmateriālu individuālā un grupveida uzmērīšana.

Lektori: Mareks Millers (lektors LLU Meža fakultātē).

02.09.2022., MKPC Sēlija | Izglītojošs seminārs "Kokmateriālu sagatavošana, uzmērīšana un kvalitātes vērtēšana"

Semināra tēmas:

• Normatīvie dokumenti kokmateriālu uzmērīšanas, novērtēšanas un uzskaites jomā Latvijā (Likums par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos; MK 744 noteikumi par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti; Latvijas standarts LVS 82:2020 – Apaļo kokmateriālu uzmērīšana).
• Apaļo kokmateriālu raksturojums (stumbru sadalījums sortimentos).
• Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības/apraksti.
• Apaļo kokmateriālu individuālā un grupveida uzmērīšana.

Lektori: Mareks Millers (lektors LLU Meža fakultātē).

06.-07.09.2022 | Aizkraukles KB | LAP mācības "Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana "

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs rīko 16 stundu mācības Aizkrauklē :
“Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana”
( BDUZ)

Lektori: Ineses Silamiķele (Vaskulāro augu, mežu un virsāju, purvu, zālā eksperte, Dr. ģeogr., (sertifikāts Nr. 019), LU)

Mācības plānotas no 06.09.2022. līdz 07.09.2022, no plkst. 10:00-16:30.

Mācību grupa ir BEZMAKSAS!

Mācības notiks KLĀTIENĒ.

Paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

04.08.2022 | Aizkraukles KB | ZOOM platformā | Informatīvs seminārs "Sagatavo savu lauku rudens sējai!"

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Aizkraukles birojs 04.08.2022, aicina uz informatīvo semināru, par augsnes kvalitātes nozīmi ilgtspējīgai un produktīvai lauksaimniecībai - Sagatavo savu lauku rudens sējai!
Seminārā iegūsiet informāciju par tehnoloģijām, kas uzlabo mēslošanas efektivitāti; augsnes kvalitātes nozīmi ilgtspējīgai un produktīvai lauksaimniecībai; reģistrētie granulētie mēslošanas līdzekļi lietošanai bioloģiskajās saimniecībās. Kā arī Aizkraukles KB pieejamie pakalpojumi, sadarbības iespējas.

Aizkraukles novada uzņēmēju tikšanās kempingā “Pie Daugavas”

Lai apspriestu uzņēmēju konventa darbību, vienotos par piedalīšanos Aizkraukles novada svētku gājienā un pārrunātu citas aktualitātes, Aizkraukles novada uzņēmēji 27. jūlijā pulksten 17 aicināti uz tikšanos. Šī būs trešā novada uzņēmēju tikšanās, un šoreiz viesus uzņems kempingā “Pie Daugavas”, kas atrodas uz Sērenes un Jaunjelgavas robežas.

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads