Aizkraukles novads

01.12.2022.| Aizkraukles un Bauskas birojos| "Laukiem būt!" mācību noslēguma diena

01.12.2022., plkst.10:00, Aizkraukles un Bauskas biroju jaunieši tiek aicināti uz pasākuma "Laukiem būt!" mācību noslēguma dienu.
Programma:
* Noslēguma LIVE video;
* Noslēguma lekcija - uzdrošinies sekot saviem sapņiem;
* Biznesa ideju prezentēšana;
* Mācību noslēgums, apliecinājumu pasniegšana.

24.11.2022.| Aizkraukles un Bauskas birojos |"Laukiem būt!"6. mācību diena

24.11.2022. plkst.10:00 Aizkraukles un Bauskas biroji aicina jaunos uzņēmējus , pasākuma "Laukiem būt!" ietvaros, uz 6. mācību dienu.
Darba tēmas:
* Biznesa plāna finanšu plāna veidlapu aizpildīšana,finanšu plānošana, naudas plūsmas sastādīšana;
* Saimnieciskās darbības izmaksu aprēķināšana. Ieņēmumu-izdevumu analīze;
* Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos( Altum; VRG, u.t.t.).

Lektors: Mairita Bērziņa (SIA LLKC Aizkraukles birojs, grāmatvedības konsultante).

Kokneses apvienības tūrisma uzņēmēju tikšanās

Kokneses apvienības tūrisma jomas esošie un topošie uzņēmēji, biedrības un nevalstiskās organizācijas aicināti uz "Kokneses apvienības tūrisma uzņēmēju tikšanos", 21, novembrī, pulksten 14:00, LIKTEŅDĀRZĀ, Saieta namā.

Tikšanās darba kārtība:

* atskats uz 2022. gada tūrisma sezonu;
* informācija par biedrības "Aizkraukles rajons partnerība" izsludināto projektu 10. kārtu;
* aktualitātes uzņēmējdarbībā.

REĢISTRĀCIJA DALĪBAI PASĀKUMĀ LĪDZ 17. NOVEMBRIM!

22.11.2022| Informatīvs semonārs "Aktuāla informācija nodokļos un grāmatvedībā" Aizkrauklē

22. novembrī, plkst. 10:00, LLKC Aizkraukles konsultāciju birojs aicina Jūs apmeklēt bezmaksas informatīvo semināru “Aktuāla informācija nodokļos un grāmatvedībā”, Aizkraukles kultūras centrā.
Semināra tēmas:
* Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) aprēķināšana pašnodarbinātajiem 2022. gadā. Atgādinājums par minimālajām VSAOI;
* Saimnieciskās darbības žurnāla aizpildīšana;
* Darījumus apliecinošu dokumentu rekvizīti un prasības;
* Nosacījumi kas attiecas uz LIZ nomu;

16.11.2022.| Reģionāls informatīvais seminārs "Jaunā plānošanas perioda nosacījumi dažādu atbalsta veidu saņemšanai" Aizkrauklē

Esi zinošs!

Šī gada 16. novembrī plkst. 10:00, Aizkraukles kultūras centrā, aicinām apmeklēt klātienē Reģionālo informatīvo semināru par jaunā plānošanas perioda gaidāmajiem nosacījumiem, kas būs saistoši dažādu atbalsta veidu saņešanai.

Katram apmeklētājam tiek dota iespēja saulaicīgi iegūt informāciju, par tikai sev, savai darbībai saistošiem nosacījumiem, prasībām.

14.10.2022. | "Laukiem būt!" informatīvā un pieredzes apmaiņas diena | Aizkraukle, Bauska

Jau šo piektdien, 14. oktobrī plkst. 10:00, tiekamies pasākumā lauku jauniešiem "Laukiem būt!", informatīvā dienā, kas tiek organizēta kopā SIA LLKC Aizkraukles un Bauskas biroju jaunajiem uzņēmējiem .
Aicināts ikviens 18 līdz 40 gadus vecs jaunietis, lai vairāk uzzinātu par iespēju piedalīties bezmaksas pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Pēc informatīvās daļas- pieredzes apmaiņas brauciens.
Pasākuma programmas pielikumā.
Par dalību pasākumā lūdzu informēt !

LLKC Aizkraukles birojs rīko bezmaksas mācības "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (PIENA LOPKOPĪBA)"

Mācības piena lopkopības saimniecībām par tēmu: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (piena lopkopība)
Plānots apgūt tēmas (teorija un praktiskās nodarbības):
*Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām;
*Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām;
*Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem;
*Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai.;

Lapas

Subscribe to RSS - Aizkraukles novads