Jelgavas novads

Aicinām esošos un topošos Zemgales uzņēmējus uz Lauku eksporta klubu 2.tikšanos

Laiks: 2016. gada 7. jūnijs, plkst. 16:00

Vieta:“Zemnieku cienasts”, “Viesu Līči”, Jelgavas novads

Eksporta klubu tikšanās tiek organizētas, lai iedrošinātu un sniegtu atbalstu esošajiem un topošajiem reģionu uzņēmējiem domāt, uzsākt vai paplašināt savas produkcijas un pakalpojumu eksportu.

Tēma: Tirgus izpēte

Norise:

Biznesa ideju konkurss "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā"

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājiem organizēs biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” ar mērķi motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.

Informatīvais seminārs Zaļeniekos: ES atbalsts meža īpašniekiem. Jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana

10.00 ES atbalsts meža ieaudzēšanai un kopšanai, jaunaudžu retināšanai un atzarošanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai.
10.45 Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna un projekta iesnieguma sagatavošana
11.30 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem
12.00 Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi
13.00 Meža atjaunošanas pamatprincipi
14.00 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem

Informatīvais seminārs Platonē: ES atbalsts meža īpašniekiem. Jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana

12.00 ES atbalsts meža ieaudzēšanai un kopšanai, jaunaudžu retināšanai un atzarošanai, neproduktīvu mežaudžu nomaiņai, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai, meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznīcinātu mežaudžu atjaunošanai.
12.45 Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākuma plāna un projekta iesnieguma sagatavošana
13.30 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem
14.00 Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi
15.00 Meža atjaunošanas pamatprincipi
16.00 Diskusija. Atbildes uz jautājumiem

Informatīvs seminārs Valgundē - Aktualitātes ES finansējuma piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu likumā. Āfrikas cūku mēris

ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Grozījumi Medību likumā. Āfrikas cūku mēris – riski, izplatība. Medību infrastruktūras objekti un to ierīkošanas nosacījumi. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Informatīvs seminārs Staļģenē - Aktualitātes ES finansējuma piesaistei. Izmaiņas aizsargjoslu likumā. Āfrikas cūku mēris

ES atbalsts meža īpašniekiem. Gaidāmā nākamā ES projektu kārta un tajā paredzamās likumdošanas izmaiņas. Aizsargjoslu likuma izmaiņas attiecībā uz baltalkšņu audzēm. Grozījumi Medību likumā. Āfrikas cūku mēris – riski, izplatība. Medību infrastruktūras objekti un to ierīkošanas nosacījumi. Diskusija. Atbildes uz jautājumiem.

Lapas

Subscribe to RSS - Jelgavas novads