Kārsavas novads

Kārsavas novads Mežvidu pag. | Aktuāla informācija meža īpašniekiem-Natura 2000 kompensācijas maksājumi, Es nozīmes biotopu inventarizācija, meža likumdošana un ES atbalsta iespējas

Informācija par pieteikšanos uz atbalstu "Natura 2000 maksājumi meža īpašniekiem". Informācija par ES nozīmes biotopu inventarizāciju
(Dabas skaitīšana). Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā.

5.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai"

2.novembrī Ludzas nodaļa rīko 5. mācību dienu - noslēdzošo pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pasākuma norises vieta Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža. Tēma - Biznesa ideju prezentēšana un to analizēšana. Lektori - Artūrs Šķesters (SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītāja p.i.), Sanita Geduševa

4.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas nodaļa

31. oktobrī Ludzas nodaļa rīko 4.mācību dienu pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pasākuma norises vieta Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža. Tēmas - Aktuālie finansējuma piesaistīšanas instrumenti laukos. Lektors Artūrs Šķesters - SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītāja p.i.
Pēc lekcijas sekos pieredzes apmaiņas brauciens uz Rēzeknes novada Gaigalavas pagastu. Kur apmeklēs ZS "Bukši" īpašniece Baiba Viļuma un P/S "Dzipšļi" īpašnieks Žanis Jesko.

2.mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas nodaļa

25.oktobrī Ludzas nodaļa rīko 2.mācību dienu pasākumam "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pasākuma norises vieta Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža. Tēmas - Tirgus analīze – konkurenti, sadarbības partneri, riski un pretriska pasākumi; Mārketings un reklāma, e-mārketinga būtība; Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošanas principi); Mūsdienu prezentēšanas prasmes. Lektore Tatjana Juškāne - projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante.

1. mācību diena "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Ludzas nodaļa

23.oktobrī Ludzas nodaļa organizē 1.mācibu dienu pasākuma " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Mācību norises vieta Kārsavas novads, Malnavas pagasts, Malnava, Malnavas koledža. Tēmas - Ideju ģenerēšana. Produkta vai pakalpojuma definēšana; Biznesa modelēšana pēc “audekla” metodes.Ieņēmumu gūšanas pamatprincipu vizualizēšana; Idejas komercializācija. Uzņēmējdarbības pamati; Tirgus analīze - mērķauditorijas noteikšana.
Lektore Tatjana Juškāne - projektu vadītāja, uzņēmējdarbības vadības un attīstības konsultante.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Kārsavas novadā

17.oktobrī Ludzas nodaļa rīko informatīvo dienu Valsts Lauku tīkla aktivitātei "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pasākuma laikā tiks apskatītas šādas tēmas - Pasākuma “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” mērķi un uzdevumi. Apmācību norises plāns. Lektors Artūrs Šķesters (SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Ludzas nodaļas vadītāja p.i.).

Informatīvais pasākums jauniešiem un skolēniem Kārsavā

19.oktobrī Ludzas nodaļa rīko informatīvo pasākumu jauniešiem un skolēniem par lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares popularizēšana vispārizglītojošajās skolās. Pasākuma mērķis - vispārizglītojošo skolu skolēnu informētības un intereses līmeņa celšana par lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstības iespējām lauku teritorijā. Norises vieta Malnavas koledža, Malnava, Malnavas pagasts, Kārsavas novads.

Informatīvs seminārs Kārsavas novadā, Mērdzenē - Aktuāla informācija mežu un lauku saimniecībām

ALTUM attīstības atbalsta programma lauku saimniecībām, ALTUM. Aktuāla PVD informācija lauku un meža
saimniecībām un mednieku formējumiem. Aktualitātes mājražotājiem. Aktualitātes mājražotājiem. Aktualitātes meža likumdošanā un ES atbalsts mežam.

Lapas

Subscribe to RSS - Kārsavas novads