Līvānu novads

Līvānu novads, Sutru pagasts, Uzvaras iela 5 | Informatīvais seminārs "Izmaiņas ES atbalsta saņemšanai Jaunaudžu retināšanai"

Semināra dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar izmaiņām ES atbalsta saņemšanai jaunaudžu retināšanai 7.kārtā. Semināra praktiskajā daļā būs iespēja piedalīties jaunaudžu apsekošanā, novērtēt kopšanas intensitāti un iegūt praktiskus mežziņa padomus. Būs iespējams iepazīties ar praktiskiem piemēriem apšu jaunaudžu apsaimniekošanā.

Līvānu novads ,Turku pagasts "Steķi". Tikšanās pie Steķu šautuves. | Informatīvais seminārs "Meža aizsardzības aktualitātes, ES atbalsta pasākumi MKPC 2020.gadā."

Semināra apmeklētājiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par pieejamajām ES atbalsta iespējām meža īpašniekiem 2020.gadā. Iepazīšanās ar Iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža dzīvnieku postījumiem izmantojot repelentus Plantskyd, Trico, Cervacol. ES atbalsts jaunaudžu retināšanā saimniecībā Upeslīči.Objektu apskate dabā, diskusijas.

Pirmās palīdzības sniegšana gaļas šķirnes liellopiem, nepieciešamā veterinārā profilakse, palīdzība dzemdībās

2019. gada 13.-14. novembrī Latgalē notiks biedrības "Gaļas liellopu audzētāju biedrība" organizētās divu dienu mācības "Pirmās palīdzības sniegšana gaļas šķirnes liellopiem, nepieciešamā veetrinārā profilakse, palīdzība dzemdībās".

Teorijas daļa notiks Rudzātos, Līvānu novads. Praktiskā daļa notiks saimniecībā SIA Rudzāts (Līvānu nov., Rudzātu pag.).

Lektors - veterinārārsts Āris Žentiņš.

Informatīvs seminārs Līvānu nov.| Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Aktualitātes ES maksājumos 2019.gada platību sezonā.Aktualitātes integrētajā laukaugu audzēšanā. Grāmatvedības aktualitātes
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.Aktualitātes LAP pasākumos. ES atbalsts mežsaimniecībā(jaunaudžu retināšana, meža
ieaudzēšana). Konsultāciju projekts, mācību braucieni

Informatīvs seminārs Līvānu nov.| Aktualitātes meža īpašniekiem un lauksaimniekiem

Aktualitātes ES maksājumos 2019.gada platību sezonā.Aktualitātes integrētajā laukaugu audzēšanā. Grāmatvedības aktualitātes
iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem.Aktualitātes LAP pasākumos. ES atbalsts mežsaimniecībā(jaunaudžu retināšana, meža
ieaudzēšana). Konsultāciju projekts, mācību braucieni

Informatīvs seminārs Rožupē "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu"

LLKC Preiļu nodaļa 27.03.2019. plkst. 10:00 Rožupes kultūras namā organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".

Atrašanās vieta: Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov., LV-5327

Lapas

Subscribe to RSS - Līvānu novads