Līvānu novads

Zundāni | Informatīvais seminārs Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Turku pagasta pārvalde, Zundāni, Līvānu novads
Norises laiks: 12.aprīlis plkst. 12:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Jersika | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Jersikas pagasta pārvalde, Liepu iela 5, Upenieki, Līvānu novads
Norises laiks: 12.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 2 stundas.

Rudzāti | Informatīvais seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Rudzātu pagasta pārvalde, Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pagasts, Līvānu novads
Norises laiks: 11.aprīlis plkst. 12:30
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 3 stundas.

Sutri | Informatīvais seminārs: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem "Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu".
Semināra norises vieta: Sutru kultūras nams, Uzvaras iela 5, Sutri, Līvānu novads
Norises laiks: 11.aprīlis plkst. 10:00
Semināra programma:
1) Nosacījumi platību maksājumu saņemšanai 2018. gadā.
2) Nodokļu izmaiņas 2018.gadā.
3)LLKC Preiļu biroja plānotie pasākumi un mācības 2018.gadā. Aktualitātes lauksaimniekiem ( PVD, LDC u.c.)

Semināra ilgums 2 stundas.

Informatīvs seminārs Līvānu novadā - ES atbalsta pasākuma "Ieguldījumi meža platību papla''sināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā" realizācijas iespējas "

ES atbalsta iespējas meža apsaimniekošanā, izmaiņas MK noteikumos Nr.455, vērtēšanas kritēriji. Dažādu objektu (meža ieaudzēšana,
Ba audžu nomaiņa, jaunaudžu retināšana) apskate dabā, to izvērtēšana.

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Līvānos - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu nodaļa 27.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Līvānu uzņēmējdarbības atbalsta centrs, Domes iela 3, Līvāni, LV-5316
Semināra sākums plkst. 10:00

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Jersikā - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 21.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Jersikas pagasta pārvalde, Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV-5315
Semināra sākums plkst. 14:00
Semināra ilgums 2h

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Rožupē - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 21.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Rožupes pagasta pārvalde, Skolas iela 7, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads
Semināra sākums plkst. 12:00
Semināra ilgums 2h

Informatīvs seminārs lauksaimniekiem Sutros - Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 21.04.2017. organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
Semināra norises vieta: Sutru pagasta pārvalde, Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV-5334
Semināra sākums plkst. 10:00
Semināra ilgums 2h

Lapas

Subscribe to RSS - Līvānu novads