Līvānu novads

Seminārs „No zivju audzēšanas un izlaišanas dabiskos ūdeņos līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām”

Seminārs „No zivju audzēšanas un izlaišanas dabiskos ūdeņos līdz zvejai, makšķerēšanai un zivju slimībām”
2015. gada 9. decembrī

Norises vieta: Līvānu Inženiertehnoloģiju un inovāciju centrā (LIIC) Domes iela 3, Līvāni, LV 5316

Norises laiks: 11:00 – 15:00

Piedalās: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta speciālisti

LBLA seminārs Efektivitātes paaugstināšana bioloģiskās piena un gaļas lopkopības saimniecībās

Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas semināra mērķis: Teorētisko zināšanu apguve gaļas un piena lopkopības saimniecību saimniecības rentabilitātes un konkurētspējas paaugstināšanai, strādājot ar bioloģiskās l/s metodēm.

Papildus informācija: Ilze Sola, viktorijalene61@inbox.lv, 28345107.

Informatīvs seminārs Rožupes pagastā - ES atbalsts meža īpašniekiem. Meža īpašuma inventarizācija- sākums praktiskai meža apsaimniekošanai

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Ieskats Meža inventarizācijas un Meža valsts reģistra informācijas aprites noteikumos. Meža īpašnieka veicamie darbi pirms inventarizācijas pasūtīšanas. Meža inventarizācijā pielietojamie instrumenti

Informatīvs seminārs - Gaidāmais Eiropas Savienības atbalsts meža īpašniekiem

ES struktūrfondu atbalsts- būtiska palīdzība īpašniekiem meža kvalitātes uzlabošanai. Plānotie atbalsta pasākumi meža jomā. Atbalsta veidi un saņemšanas nosacījumi. Atskats uz iepriekšējo atbalsta periodu. Pozitīvā pieredze un pieļautās kļūdas.
VMD pieeja jauno atbalsta pasākumu atbilstības novērtēšanā. Praktiskie ieteikumi pasākumu īstenošanā

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana

SIA LLKC Tālākizglītības nodaļas rīkotais izglītojošs seminārs 

Tēma: LEADER iniciatīvas laukos

Apakštēma:Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas sagatavošana

Mērķis: Izglītot Vietējās rīcības grupas administratīvos vadītājus un padomes locekļus par Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanu jaunajā plānošanas periodā

Lapas

Subscribe to RSS - Līvānu novads