Preiļu novads

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņemējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Preiļos

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 28.septembrī plkst. 10:00 Preiļos,Raiņa bulvāris 21b (LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle).

Pieredzes apmaiņas brauciens Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu mājražotājiem

LLKC Preiļu nodaļa organizē Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu mājražotājiem un citiem interesentiem pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonas pusi. Norises laiks: 25.septembris
Tiks apmeklēti 4 uzņēmumi:
* Obelisk Farm;
* LPKS Viļāni;
* SIA Madonas karameles;
* SIA TD Sveķi;

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681

Mājražotāju tikšanās ar Mārtiņu Rītiņu zemnieku saimniecībā "Juri"

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē mājražotāju tikšanos ar Mārtiņu Rītiņu 17.05.2018.
Tikšanās norises vieta: ZS Juri, Lubāni, Rušonas pag., Riebiņu nov.,
Sākums plkst. 10:30
Programma:
10:30 - 11:00 Ūgas akadēmija". Ingūna Zīmele
11:00 - 11:30 ZS "Juri" stāsts. Juris Lubāns
11:30 - 14:30 "Slow Food" kustība, mērķi un vēsture. Sporta ielas 2 kvartāla aktualitātes. Diskusija par vietējo produktu, tā attīstības iespējām. Mārtiņš Rītiņš (Biedrības"Slow Food" priekšsēdētājs)

Preiļi | Informatīvs seminārs mājražotājiem "Iepakojums un etiķete - pamats veiksmīgai mājražotāju produkcijas realizācijai"

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 27. februārī plkst. 10:00 organizē informatīvu semināru mājražotājiem "Iepakojums un etiķete - pamats veiksmīgai mājražotāju produkcijas realizācijai".
Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Programmā:
*Vietējo lauksaimniecības produkcijas ražotāju un pārstrādātāju atbalsta programma. Lektors: Raivis Maksis;
*Obligātās prasības, kas tiek norādītas uz pārtikas preču marķējuma. Produktu iepakojumu veidi. PVD aktualitātes. Lektors: Diāna Pastare;

Preiļi |Seminārs gaļas liellopu saimniecību īpašniekiem, pārraugiem un visiem interesentiem

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē 2 dienu apmācības kvalifikācijas paaugstināšanai gaļas liellopu saimniecību īpašniekiem, pārraugiem un visiem interesentiem
Mācību norises laiks: 28.02.2018.; 02.03.2018. Sākums plkst. 10:00

Mācību norises vieta:
• Teorētiskās nodarbības 28.02. – LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi;
• Praktiskās nodarbības 02.03. - izbraukums uz saimniecībām ZS Liepukalns (Kalupes pag., Daugavpils nov.), ZS Dzintari (Pilskalnes pag., Ilūkstes nov.);

Kursi - pamatapmācība gaļas šķirņu pārraugiem darbam vienā ganāmpulkā

LLKC Preiļu konsultāciju birojs organizē kursus - Pamatapmācība gaļas šķirņu pārraugiem darbam vienā ganāmpulkā.
Mācību norises laiks: 2018.gada 18., 19., un 24. Janvāris
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21 b, Preiļi; plkst. 10:00
Mācību tēmas:
1. Gaļas šķirņu liellopu audzēšanas un ganāmpulka atražošanas principi.
2. Izmaiņas dzīvnieku, ganāmpulka, novietņu reģistrācijas un pārraudzības dokumentu aizpildīšanā.
3. Perspektīvās šķirnes, to vērtējums. Ciltsdokumentu kārtošana. Dzīvnieku ēdināšana.

Seminārs "Lauksaimniecības nozaru aktualtātes un turpmākās nākotnes perspektīvas"

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 01.12.2017. organizē informatīvu semināru "Lauksaimniecības nozaru aktualtātes un turpmākās nākotnes perspektīvas"
Programma:
10:30 - 11:00 Reģistrācija
11:00 - 12:00 Lopkopības nozares situācijas analīze un nākotnes perspektīvas. Lektors: Zita Briška
12:00 - 14:00 LOSP, LZF, ZM aktualitātes. Lektors: Solvita Brūvere
14:00 - 14:30 Kafijas pauze
14:30 - 15:30 ES finanšu līdzekļu apguve lauku saimniecībās. LLKC Preiļu konsultāciju biroja un nodaļas 2017. gada aktivitāšu apkopojums.
Lektors: Jolanta Augšpūle

Izglītojošs seminārs Preiļos - Neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana

ES atbalsts meža ieaudzēšanai- 5.kārta. Neizmantojamo lauksaimniecības zemju apmežošana. Saimnieciskās koku sugas. Mazāk izplatītas koku sugas.veiksmes stāsti un problēmas- 20 gadu pieredze. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Kokaugu stādījums un plantāciju mežs.Kopīgais un atšķirīgais. Ilggadīgo kokaugu stādījumu veidi un ierīkošana.Karjeru apmežošanas izpētes rezultāti. Atbildes uz jautājumiem. Izmaiņas koku ciršanas noteikumos, bezmaksas konsultācijas, arodapmācības. Izmaiņas koku ciršanas
noteikumos, bezmaksas konsultācijas, arodapmācības.

Informatīvais seminārs Preiļu novadā, Prīņos - ES atbalsts, jaunumi un aktualitātes meža īpašniekiem

ES atbalsts meža īpašniekiem - 4.kārta. Mežaudžu retināšana, meža ieaudzēšana un ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana, valdošās koku sugas nomaiņa.
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.Informācija par Eiropas nozīmes biotopu kartēšanu.
Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads