Preiļu novads

9. februārī Preiļos mācību seminārs mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem

Preiļu novada uzņēmējdarbības centrs šī gada 9. februārī pulksten 11.00 Kooperatīva ielā 6 (3.stāvā) Preiļos rīko mācību semināru mazā biznesa veicējiem un uzsācējiem.

Semināra tēmas:
Ieņēmumu-izdevumu žurnāla aizpildīšana /VID pārstāve Mārīte Jokste/
Preču pavaddokumentu noformēšana /VID pārstāve Mārīte Jokste/
Pamatprasības pārtikas produktu marķēšanai /PVD Dienvidlatgales pārvaldes vadītāja vietniece Diāna Pastare/

Pieteikšanās dalībai seminārā, zvanot pa tālruni 26636243 Inetai

26. janvārī tikšanās - Mājražotāju un amatnieku stends Preiļos

Aicinām visus uzņēmīgos cilvēkus, kuri jau ražo un tos, kuri vēlas savu hobiju pārvērst mazā biznesā uz tikšanos šī gada 26. janvārī pulksten 13.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā).
Tikšanās laikā tiks turpinātas sarunas ar mājražotājiem, lauku saimniekiem un amatniekiem par tālākas sadarbības attīstību, izveidojot ilgtspējīgu tirdzniecības vietu Preiļos, kas sekmētu mazā biznesa attīstību gan Preiļu pilsētā, gan Preiļu un apkārtējos novados.

Neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 26636243 Inetai.

Seminārs biškopībā Preiļos

Semināra rīkotājs: Latvijas Biškopības biedrība
Norises vieta: Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Datums: 16.12.2015
Programma:
10:00 – 13:00 „Aktualitātes praktiskajā biškopībā” Lektore - Baiba Tikuma
Seminārs finansēts no ELVGF Kopējās tirgus organizācijas pasākuma
"Atbalsts biškopības nacionālajai programmai"
Dalība bez maksas. Visi laipni aicināti!

Seminārs - Savstarpējā atbilstības prasību ievērošana lauku saimniecībās

LLKC Preiļu nodaļa sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu organizē informatīvu semināru lauksaimniekiem 07.12.2015. plkst. 10:00
Semināra tēma: Par Lauku attīstības programmas aktualitātēm un pasākumiem
Apakštēma: Savstarpējā atbilstības prasību ievērošana lauku saimniecībās.
Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi.
Semināra programma:
1) Savstarpējās atbilstības nosacījumu ievērošana lopkopībā. 2015. gada saimniecību apsekojuma laika gūtās atziņas. - Zita Briška, LLKC Preiļu konsultāciju biroja lopkopības konsultante;

LLKC Preiļu konsultāciju biroja klientu diena

LLKC Preiļu konsulāciju birojs 27.11. plkst. 11:30-18:00 organizē klienta dienas semināru.
Norises vieta: Riebiņu Kultūras nams, Riebiņi, Riebiņu novads.
Norises laiks: 27.11.2015.
Dienas programma:
10:30 – 11:00 Reģistrācija.
11:00-12:00 1 Piena nozares situācijas analīze un nākotnes perspektīvas - Silvija Dreijere, LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja
12:00-14:00 2 LOSP, LZF, ZM aktualitātes Solvita Brūvere - Preiļu Lauksaimnieku apvienības valdes locekle
14:00-14:30 Kafijas pauze

Informatīvs seminārs Preiļu novadā - Meža dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un meža zemēs, to novēršana

Meža zvēru postījumi meža un lauksaimniecības zemēs, informācija par medību koordinācijas komisijām, to darbību. Lauksaimniecības un mežsaimniecības postījumu novēršanas iespējas. Lauksaimniecības zemju, meža īpašnieku un mednieku sadarbība, ierīkojot medību infrastruktūru.

Saimniekošanas dažādība lauku teritorijā

2015. gada 24. novembrī pulksten 13.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos tiek rīkots seminārs

„Saimniekošanas dažādība lauku teritorijā”

Uz semināru laipni tiek aicināti esošie un topošie mazā biznesa veicēji lauku teritorijās.

Lektors: Gustavs Norkārklis, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas valdes priekšsēdētājs

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2015. gada 23. novembrim pa tālruni +371 26636243

Informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

2015. gada 9. decembrī pulksten 11.00 Preiļu novada uzņēmējdarbības centrā, Kooperatīva ielā 6 (3. stāvā), Preiļos tiek rīkots informatīvs seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

Semināra darba kārtība:

Informācija jaunajiem nodokļu maksātājiem / Valsts ieņēmumu dienesta pārstāvis /

„ALTUM” finanšu piedāvājumi uzņēmējdarbības uzsācējiem /a/s Attīstības finanšu institūcijas ALTUM pārstāvis/

NVA pasākums „Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai” /NVA Preiļu filiāles pārstāvis/

Jaunā uzņēmēja veiksmes stāsts

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads