Preiļu novads

Grupu tikšanās Preiļu, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novada esošajiem un topošajiem mājražotājiem: Mājražošanas produkcijas dažādošana un labās prakses iepazīšana

LLKC Preiļu nodaļa 04.12.2018. plkst. 10:00 organizē grupas tikšanos Preiļu, Vārkavas, Līvānu un Riebiņu novadu esošajiem un topošajiem mājražotājiem. Tikšanās laikā paredzēts apmeklēt un iepazīt mājražotājas Gitas Usānes saimniecību.
Tikšanās tēma: Mājražotāju iepazīstināšana ar uzņēmējdarbības veidiem, sekmējot produkcijas ažādošanu saimniecībā. Jaunu ideju ierosme.

Pieteikšanās pie LLKC Preiļu novada lauku attīstības konsultantes Elzas Spodras Elstes, tel.nr. 29426188

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšana Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa organizē pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" biznesa ideju aizstāvēšanu.
Pasākuma norise: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, 14. novembrī plkst. 10:00
Dienas programma:
1. Biznesa plānu aizstāvēšana; Idejas vērtēs Vita Pučka, (AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” Rēzeknes un Daugavpils reģionālo centru vadītāja); Ineta Liepniece (Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante; Latgales uzņēmējdarbības centra komercdarbības konsultante), Mārīte Vucenlazdāne ( Preiļu nodaļas vadītāja).

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņemējdarbības veicināšanai"5. mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 02.11.2018. organizē 5. mācību dienu - aktivitātē " Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Norises laiks: no plkst. 10:00 - 16:30
Norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi

Dienas programma:
1) Uzņēmējdarbības pamati;
2) Finanšu plānošana - ieņēmumu/izdevumu analīze;
3) Finanšu plānošana - naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

"Atbalsts lauku jauniešiem uzņemējdarbības veicināšanai" informatīvā diena Preiļos

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Preiļu nodaļa aicina jauniešus iesaistīties Valsts Lauku tīkla pasākumā „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai.”

Jaunieši vecumā no 18 - 40 gadiem tiek aicināti uz informatīvo dienu 28.septembrī plkst. 10:00 Preiļos,Raiņa bulvāris 21b (LLKC Preiļu konsultāciju biroja zāle).

Pieredzes apmaiņas brauciens Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu mājražotājiem

LLKC Preiļu nodaļa organizē Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu mājražotājiem un citiem interesentiem pieredzes apmaiņas braucienu uz Madonas pusi. Norises laiks: 25.septembris
Tiks apmeklēti 4 uzņēmumi:
* Obelisk Farm;
* LPKS Viļāni;
* SIA Madonas karameles;
* SIA TD Sveķi;

Vairāk informācijas un pieteikšanās pie LLKC uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads