Preiļu novads

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Kas jāzina par meža ieaudzēšanu lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs?"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par meža ieaudzēšanu lauksamniecībā neizmantojamās zemēs. Kādi praktiski un ar dokumentiem saistīti priekšdarbi jāveic pirms meža ieaudzēšanas?

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta!
Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu https://forms.gle/6Go3mukuBmViuHoM7
Plašāka informācija par semināra kārtību pielikumā.

Līvānu novads, Turku pagasts, "Tīteņi" | Informatīvais seminārs "Jaunaudžu aizsardzība"

Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par iespējām un risinājumiem jaunaudžu aizsardzībai no meža
dzīvnieku postūjumiem. Informācija par līdzekļiem Plantskyd, Trico, Cervacol, mehāniskajiem aizsardzības līdzekļiem, alternatīvām-aitas
vilnu, klipšiem, žogiem.

Tiešsaites informatīvais seminārs ZOOM platformā "Bezaršana, minimālā augsnes apstrāde un augsnes auglība"

Preiļu konsultāciju biroja informatīvas seminārs Lauksaimniekiem "Bezaršana un minimālā augsnes apstrādes tehnoloģija, augsnes auglība". Seminārs notiks tiešsaites platformā ZOOM 2021.gada 23.novembrī.
Sākums plkst.:10.00-12.10
Semināra programma:
* LLKC piedāvātie pakalpojumi un aktualitātes lauksaimniekiem.
Lektore: Iveta Sondore, Uzņēmējdarbības konsultante
* Bezaršana un minimalās augsnes apstrādes tehnoloģija;
* Augsnes auglība.
Lektore: Inese Magdalenoka, Augkopības konsultante.

Preiļu konsutāciju biroja "Laukiem būt" 3.mācību diena

Preiļu konsutāciju biroja "Laukiem būt" 3.mācību diena
3.mācību diena notieks tiešsaites platformā ZOOM
Datums. 05.11.2021 Sākums plkst.10.00-16.30
Mācību diena plāns:
* AS ”Attīstības finanšu institūcijas Altum” valsts atbalsta programmas uzņēmējdarbības attīstībai. Vidzemes reģiona ALTUM speciālistes aktuālā informācija.
* Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana)
* Finanšu plānošana – ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.
Macības ir bez maksas.

Preiļu konsutāciju biroja"Laukiem būt" 2.mācību diena.

Preiļu konsultāciju biroja 2.mācību diena.
Mācību dienas programma:
10:00 - 11:30 Mērķi un to sasniegšana - "7 soļi ceļā uz mērķi". Lektore Terēze Riekstiņa (biznesa apmācību trenere, uzņēmēja, mentore).
11:30 - 12:00 Pārtraukums
12:00 - 13:30 Grāmatvedība. Kā izvēlēties piemērotāko nodaļu nomaksas sistēmu, kādas ir grāmatvedības pamatprasības, nodokļu veidi.
Linda Puriņa (LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas eksperte, sertificēta nodokļu konsultante, sertificēta grāmatvede).

Zoom platforma | Informatīvais seminārs "Eiropas Zaļais kurss"

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai risinātu šīs problēmas, Eiropas zaļais kurss ES pārveidos par modernu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā līdz 2050. gadam pielikts punkts siltumnīcefekta gāzu neto emisijām, ekonomikas izaugsme ir atsaistīta no resursu izmantošanas, novārtā nav atstāts neviens cilvēks un neviens reģions. Semināra dalībniekiem būs iespēja uzzināt aktuālo informāciju par Eiropas zaļo kursu un mežsaimniecības nākotnes lomu tajā.

Pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" Preiļu konsultāciju biroja 1.mācību diena

SIA Lavijas lauku konsultāciju un izglītības centra Preiļu konultāciju biroja rīkota 1.mācību diena.
Valsts lauku tīkla pasākuma "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" ietvaros.

"Laukiem būt" 1. mācību dienas plāns:

*Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība.
*Uzņēmējdarbības pamati
Marika Rudzīte Griķe (uzņēmēja, biznesa un sociālo projektu vadītāja)

Preiļu konsutāciju biroja"Laukiem būt" informatīvā diena.

SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra reiļu konsultāciju birojs aicina aktīvus, radošus un idejām bagātus jauniešus piedalīties pasākumā "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai". Pirmā kopīgā tikšanās 15.10.2021 plkst.9.30 Preiļu pludmales kafejnīcā "Pampūkas"- Preiļos, Daugavpils ielā 53A. Atnāc uz informatīvo dienu un uzzini vairāk!

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads