Preiļu novads

Seminārs "Lauksaimniecības nozaru aktualtātes un turpmākās nākotnes perspektīvas"

LLKC Preiļu konsultāciju birojs 01.12.2017. organizē informatīvu semināru "Lauksaimniecības nozaru aktualtātes un turpmākās nākotnes perspektīvas"
Programma:
10:30 - 11:00 Reģistrācija
11:00 - 12:00 Lopkopības nozares situācijas analīze un nākotnes perspektīvas. Lektors: Zita Briška
12:00 - 14:00 LOSP, LZF, ZM aktualitātes. Lektors: Solvita Brūvere
14:00 - 14:30 Kafijas pauze
14:30 - 15:30 ES finanšu līdzekļu apguve lauku saimniecībās. LLKC Preiļu konsultāciju biroja un nodaļas 2017. gada aktivitāšu apkopojums.
Lektors: Jolanta Augšpūle

Izglītojošs seminārs Preiļos - Neizmantoto lauksaimniecības zemju apmežošana

ES atbalsts meža ieaudzēšanai- 5.kārta. Neizmantojamo lauksaimniecības zemju apmežošana. Saimnieciskās koku sugas. Mazāk izplatītas koku sugas.veiksmes stāsti un problēmas- 20 gadu pieredze. Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Kokaugu stādījums un plantāciju mežs.Kopīgais un atšķirīgais. Ilggadīgo kokaugu stādījumu veidi un ierīkošana.Karjeru apmežošanas izpētes rezultāti. Atbildes uz jautājumiem. Izmaiņas koku ciršanas noteikumos, bezmaksas konsultācijas, arodapmācības. Izmaiņas koku ciršanas
noteikumos, bezmaksas konsultācijas, arodapmācības.

Informatīvais seminārs Preiļu novadā, Prīņos - ES atbalsts, jaunumi un aktualitātes meža īpašniekiem

ES atbalsts meža īpašniekiem - 4.kārta. Mežaudžu retināšana, meža ieaudzēšana un ieaugušas mežaudzes papildināšana un kopšana, valdošās koku sugas nomaiņa.
Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem.Informācija par Eiropas nozīmes biotopu kartēšanu.
Bezmaksas konsultācijas mežsaimniecībā
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem

Mācības Preiļos - Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Jaunāko tehnoloģiju izmantošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā lopkopībā".
Mācību norises laiks: 17.10., 19.10., un 27.10. 2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 3 dienu apmācības;
Mācību norises vieta:

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 6.mācību diena Preiļos - noslēgums

LLKC Preiļu nodaļa 29.09.2017. plkst. 10:00 organizē mācības jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai" - noslēguma pasākumu.
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Dienas programma:
1.Porcelāna darbnīcas izveide Preiļos. Lektors: Sintija Logina;
2. LEADER - iespējas jaunajiem uzņēmējiem. Lektors: Valija Vaivode;
3. Jauniešu biznesa plānu prezentēšana un vērtēšana.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 5.mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 22.09.2017. plkst. 10:00 organizē mācības jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Dienas programma:
1. Resursi un grāmatvedība - analīze, izmaksas, grāmatvedības pamati.
2. Finanšu plānošana - ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana.

Pieredzes apmaiņas brauciens: Zivsaimniecības nozares attīstības iespējas - no zivju mazuļa audzēšanas līdz produkcijas pārstrādei un realizācijas iespējām. Tūrisma iespēju dažādošana.

LLKC Preiļu nodaļa organizē pieredzes apmaiņu zivsaimniecībā: Zivsaimniecības nozares attīstības iespējas - no zivju mazuļa audzēšanas līdz produkcijas pārstrādei un realizācijas iespējām. Tūrisma iespēju dažādošana.
Pieredzes apmaiņas brauciens notiks 28.09.2017.
Brauciena programma:
1. AS Nagļi. Zivju audzēšanas metodes, zivju dīķi, to ierīkošana. Zivju mazuļu audzēšana un tirdzniecība. Zivju šķirošana un barošana ziemas periodā.

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 4.mācību diena - pieredzes apmaiņas brauciens

LLKC Preiļu nodaļa 15.09.2017. organizē pieredzes braucienu jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Maršruts: Preiļi - Viļāni - Lubānas nov., - Preiļi
Dienas programma:
08:00-09:00 Pārbrauciens Preiļi - Saimniecība Obelisk Farm
09:00 - 10:00 Saimniecības "Obelisk Farm" veiksmes stāsts. Sējas kaņepu audzēšana. Lektors: Andris Višņevskis
10:00 - 11:00 Pārbrauciens Obelisk Farm - Lubānas amatniecības centrs
11:00 - 12:00 Katrīnas Valaines veiksmes stāsts. Pirts zāļu paklāju aušana. Lektors: Katrīna Valaine

Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai - 3.mācību diena Preiļos

LLKC Preiļu nodaļa 08.09.2017. plkst. 10:00 organizē mācības jauniešiem aktivitātē: "Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai".
Mācību norises vieta: LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi
Dienas programma:
1) Uzņēmējdarbības atbalsts un iespējas jauniešiem Preiļu novadā; Lektore - Ineta Liepniece, Preiļu novada uzņēmējdarbības konsultante;
2) Uzņēmējdarbības pamati. Uzņēmējdarbības formas. Lektore: Jolanta Augšpūle, LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante;

Lapas

Subscribe to RSS - Preiļu novads