Vecumnieku novads

Informatīvs seminārs Vecumnieku novadā - Aktualitātes mežu īpašniekiem. Prakse jaunaudžu retināšanā

ES atbalstam pieteikto jaunaudžu praktiska izvērtēšana: izcērtamie un atstājamie koki, paliekošo koku skaita noteikšana, "kažoka"
atstāšana mežmalā. Augošu koku atzarošana /B,E/ reizē ar kopšanu. Praktiski piemēri: meža atjaunošana zem audzes klāja; baltalkšņu cirsmas atjaunošana ar priedi. Par meža īpašniekiem pieejamām bezmaksas konsultācijām un par ES atbalstu jaunaudžu kopšanai,
atjaunošanai un ieaudzēšanai.

Informatīvs seminārs Kurmenē -

ES atbalsts meža īpašniekiem. Parastās mellenes Vaccinium myrtillus L. mētru struktūra dažāda vecuma nabadzīgāko meža tipu mežaudzēs, Mg. sc. biol. Lindas Robaltes (LVMI „Silava”) atziņas un pētījuma rezultāti. Biotopu kartēšanas jeb „Dabas
skaitīšanas” projekta aktualitātes Latvijā. Kas jāņem vērā slēdzot meža izstrādes līgumus?

Jumīša svētki un rudens ražas gadatirgus Vecumniekos

Vecumnieku novadā, Vecumnieku tirgus laukumā (Bauskas iela 16) 7. oktobrī tiek rīkots "Rudens ražas gadatirgus" kur arī notiks "Jumīša svētki" sadarbībā ar dažādiem amatiermākslas kolektīviem. No plkst 10:00 sāksies skanīgs koncerts kurā uzstāsies amatiermākslas kolektīvi. Notiks arī lielā ražas izstāde kā arī rudens zupas degustēšana un citas aktivitātes.

Informatīvais seminārs Vecumniekos - Aktualitātes par ES atbalstu mežiem un projekts „Dabas skaitīšana”

Eiropas nozīmes biotopu inventarizācija un kā tas skars privātos meža īpašniekus. Atbildes uz jautājumiem. ES atbalsta aktivitātes mežiem, jaunumi saistībā ar izsludināto ES atbalsta projektu pieņemšanas 4. kārtu. Svarīgākais par projekta pieteikumu sagatavošanu. Atbildes uz jautājumiem.
Kontaktinformācija:

Izglītojošs seminārs Vecumnieku novadā - Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

Nekailciršu saimniecība, priekšrocības un riski. Pasaules dabas fonda demonstrējumu teritorijas raksturojums. Objektos dabā- -Izlases cirtes viens no galvenās cirtes veidiem. Izlases ciršu principi, iespējas un riski. Biežāk pieļautās kļūdas. -Kopšanas, izlases cirtes dažādās mežaudzēs, dažādos augšanas apstākļu tipos. Diskusijas par nekailciršu meža apsaimniekošanas tendencēm. Mūžīgais mežs.

Izbraukšana 8.30. no Saieta laukuma 1, Madonā un 9.00 no Ērgļu pagasta padomes. Savu dalību pieteikt līdz 14.augustam pa tālruni .28381176 Mairita Bondare

Izglītojošs seminārs Vecumnieku novadā - Vidi saudzējoša meža apsaimniekošana

Nekailciršu saimniecība, priekšrocības un riski. Pasaules dabas fonda demonstrējumu teritorijas raksturojums. Objektos dabā- -Izlases cirtes viens no galvenās cirtes veidiem. Izlases ciršu principi, iespējas un riski. Biežāk pieļautās kļūdas. -Kopšanas, izlases cirtes dažādās mežaudzēs, dažādos augšanas apstākļu tipos. Diskusijas par nekailciršu meža apsaimniekošanas tendencēm. Mūžīgais mežs.

Izbraukšana 8.30. no Saieta laukuma 1, Madonā un 9.00 no Ērgļu pagasta padomes. Savu dalību pieteikt līdz 14.augustam pa tālruni .28381176 Mairita Bondare

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads