Vecumnieku novads

Meteņi Vecumnieku novadā

Īstais Zemgales BUDĒLIS, kurš dzīvo Vecumnieku novadā, aicina visus sākt gaidīt pavasari, svinot Meteņdienu kopā ar 18. Starptautiskā Masku tradīciju festivāla dalībniekiem un viesiem no Lietuvas un citiem Latvijas novadiem.
Pasākuma ietvaros 25. februārī no plkst 7:00 Meteņu tirgus Vecumnieku tirgus laukumā (Bauskas ielā 16) Tel:+37129677759, e-past:IMI3@inbox.lv

Zināšanu atjaunošana augu aizsardzībā Vecumnieku novadā

Vecumnieku novadā 7. februārī Plkst 10.00. Bārbeles pagastā tautas namā notiks mācības augu aizsardzībā. Būs zināšanu atjaunošana 2. reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai. Iepriekš pieteikšanās obligāta un līdzi jāņem 3x4 fotogrāfija 1gab, vecā apliecība ja ir un uz vietas būs jāaizpilda 2 iesniegumi par apmācībām.

Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības atklātā valdes sēde

Labdien!

Šī gada 24. janvārī plkst. 16.00 Vecumnieku pagasta Iniciatīvu un aktivitāšu centrā (pagrabiņā), Rīgas ielā 29 uz pirmo Vecumnieku novada uzņēmēju biedrības atklāto valdes sēdi tiek aicināti Vecumnieku novada uzņēmēji un biedrības atbalstītāji.

Sēdes darba kārtībā paredzēts izskatīt šādus jautājumus:

1. Jauno biedru uzņemšana biedrībā;

2. Biedrības stratēģiskā plāna izstrāde un prioritāšu noteikšana 2017.gadam;

3. Ar biedrības darba organizāciju saistītie jautājumi.

Ziemassvētku tirdziņš Vecumniekos

24. decembrī Vecumnieku tirgus laukumā no plkst 7.00 darbosies Ziemassvētku tirdziņš.
Visi kas vēl nav iegādājušies Ziemassvētku dāvanas laipni gaidīti.
Būs arī izklaides, ciemos ieradīsies Salatētis ar draugiem un visi kopā varēsim dziedāt Ziemassvētku dziesmas. Būs arī lielais zupas katls izsalkuma remdēšanai.

Vairāk informācijas pa Tel. 29677759 vai rakstiet uz e-pastu imi3@inbox.lv

Vecumnieku novada uzņēmēji tiksies 5. janvārī

2017. gada 5. janvārī plkst. 10.00 Vecumnieku tautas nama mazajā zālē, Rīgas ielā 5 tiek organizēta ikmēneša tikšanās Vecumnieku novada uzņēmējiem. Šoreiz, turpinot iepriekšējā tikšanās reizē iesākto tēmu par atbalstu uzņēmējdarbības vides attīstībai Vecumnieku novadā, tiks aicināti dažādu organizāciju un valsts institūciju pārstāvji, lai informētu un diskutētu par uzņēmējiem atbalstošas un attīstošas vides nodrošināšanu, uzņēmēju savstarpējās sadarbības iespējām un par atbalstu no valsts un pašvaldības institūcijām.

Vecumniekos aicina uz diskusiju par lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada

Biedrība "Bauskas rajonu lauksaimnieku apvienība" aicina lauksaimniekus un lauku uzņēmējus uz tikšanos, lai diskutētu par lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada.

Par nākotnes redzējumu un iespējām ietekmēt valdības lēmumus lauksaimniecības jomā informēs biedrības "Latvijas Zemnieku Federācija" valdes priekšsēdētāja Agita Hauka. Uz diskusiju tiks aicināti Zemkopības ministrijas pārstāvji Zigmārs Ķikāns un Liene Jansone, lai komentētu un skaidrotu lauksaimniekiem aktuālos jautājumus par politikas nostādnēm un lauksaimniecības attīstību pēc 2020.gada.

Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupas tikšanās decembrī

1. decembrī plkst. 10.00 Vecumnieku novada uzņēmējdarbības atbalsta grupa tiksies Vecumnieku pagasta Iniciatīvu un aktivitāšu centrā, Rīgas ielā 29A.

Šoreiz ar Vecumnieku uzņēmējdarbības atbalsta grupas dalībniekiem tikties aicināti Vecumnieku novada domes pārstāvji, lai rastu vienošanos par turpmāko sadarbību uzņēmējdarbības attīstības veicināšanai Vecumnieku novadā un rosinātu uzņēmēju un Vecumnieku novada domes pārstāvju diskusiju par šobrīd aktuāliem jautājumiem uzņēmējdarbības jomā.

Seminārs par ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā

Seminārs par ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā.

Seminārā zinoši speciālisti informēs un izskaidros par turpmākajos gados pieejamo ES atbalstu ieguldījumiem meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā. Par konkrētas iecerētās aktivitātes atbilstību ES atbalsta nosacījumiem būs iespējams saņemt arī individuālas konsultācijas.
Par atbalsta saņemšanas nosacījumiem varēsiet uzzināt seminārā - 22. novembrī plkst. 10 00 Bārbeles tautas namā.

Informatīvs seminārs Bārbelē - Aktuālais par ES atbalsta saņemšanas iespējām meža un aizaugušo zemju īpašniekiem.

Jaunumi un aktualitātes mežu un aizaugušo zemju īpašniekiem. ES atbalsta pasākuma “Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” praktiskā realizēšana:
• meža ieaudzēšanai un ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kopšanai;
• meža ugunsgrēkos un dabas katastrofās iznicinātu mežaudžu atjaunošanai;
• jaunaudžu retināšanai;
• mežaudžu nomaiņai.
Diskusija, atbildes uz jautājumiem. Dokumentu aizpildīšana, atbalsta pasākumu praktiskā realizēšana, procedūra pirms maksājuma saņemšanas

Lapas

Subscribe to RSS - Vecumnieku novads