Lauksaimniecība

LLKC augkopības speciālisti, veicot ražas prognozēšanu augustā, secinājuši – lai arī vasarāju ražas potenciāls liecina par kārtējām rekordražām, laika apstākļu dēļ ir grūtības ar ražas nokulšanu, un cieš graudu kvalitāte.

Fermu dienā „Kalna Dambrānos” tika meklēts risinājums, kā palielināt govs ražojošā mūža ilgumu, novēršot ģenētiskos un vides riska faktorus.

Informatīvais seminārs lauksaimniekiem

Aktualitātes lauku iedzīvotājiem nodokļu likumdošanā un ES atbalstā lauksaimniecībā.

Norises vieta: Naukšēnu novada pašvaldība „Pagasta nams”, Naukšēnu pagasts, Naukšēnu novads LV-4244

Datums: 03.09.2014

13.00-15.30 Tiešmaksājumi 2015.gadā- zaļināšanas maksājums, ekoloģiski nozīmīgās platības u.c. jautājumi
LAD Ziemeļvidzemes reģionālās pārvaldes tiešo maksājumu daļas vadītāja Inga Šarfa- Strazda

Aicinām piedalīties LLKC rīkotajās divu dienu mācībās par bioloģisko dārzeņkopību. To laikā notiks gan teorētiskās, gan praktiskās nodarbības.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) aprēķini par piena pašizmaksu liecina, ka viena kilograma piena saražošanai Latvijas piensaimniecībās iztērē vidēji 24,9 eiro centus. Tādējādi piena cena, kādu šobrīd piedāvā daudzi piena iepircēji Lietuvā un Latvijā, vairs nesedz ražošanas izmaksas.

„Zālēdāju projekta” devītā fermu diena notika Vecaucē. Tika analizēti teļu augšanas rādītāji, nosakot aspektus, kas ietekmē teļu augšanu un attīstību.

Lapas

Subscribe to RSS - Lauksaimniecība