Pārtika

Kursi Ozolniekos par pārtikas aprites pamatprincipiem uzņēmumos

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē divu dienu kursus „Sistēmas (HACCP) izveides pamatprincipi pārtikas aprites uzņēmumos”.

HACCP ir pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēma drošas un nekaitīgas pārtikas apritei, kura iekļauj sevī katra pārtikas aprites posma uzraudzību un analīzi, nosaka posmus pārtikas apritē, kuri ir kritiski pārtikas drošībai un nekaitīgumam un ievieš efektīvas kontroles un uzraudzības procedūras šajos posmos.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34.

Ābolu izstāde Tukumā

Tukumā, Pasta ielā 25 Tukuma Dārzkopības biedrība sadarbībā ar Pūres Dārzkopības pētījumu centru rīko ābolu izstādi 29. janvārī no pl. 10:00 - 17:00 un 30. janvārī no pl. 10:00 -15:00. 30. janvārī konsultēs Pūres DPC speciāliste Inese Drudze.

Mājražošanas attīstības iespējas, nosacījumi un realizācija

Seminārs
MĀJRAŽOŠANAS ATTĪSTĪBAS IESPĒJAS,NOSACĪJUMI UN REALIZĀCIJA
14. decembris, plkst. 11:00, Lizdēnu bibliotēkas zāle
Semināra programma:
Lokālās (vietējās) pārtikas nozīme mūsdienās
Pārtikas produktu izplatīšanas iespējas (kooperācija, ķēžu un tīklu jebtīklojuma veidošana)
Pārtikas kvalitāte, tās nodrošināšana un inovācijas
Vadlīnijas mājražotājiem
Pārtikas piesārņojums un higiēnas nodrošināšana
Pārtikas nekaitīguma nodrošināšana un paškontrole (HACCP)
Mājražošanas attīstība Latvijā (piemēri)

Lapas

Subscribe to RSS - Pārtika