31.01.2023. konferences "Lauksaimniecības ekonomikas transformācijas iespējas" prezentācijas

 << ATGRIEZTIES PIE RAKSTA

Fails Ziņojuma nosaukums Lektors, pārstāvētā organizācija
2023.gads Latvijas ekonomikā PĒTERIS STRAUTIŅŠ
Luminor bankas ekonomists, ekonomikas procesu vērotājs
Klimata pārmaiņu uztvere politiskajā vidē un sabiedrībā VINETA KLEINBERGA
Rīgas stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes pētniece
Digitalizācijas risinājumi nākotnes lauksaimniecībā SANDIJA ZĒVERTE RIVŽA
Dr.oec., Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Ekonomikas un Sabiedrības attīstības fakultātes Asoc. prof., pētniece

Modelēšanas rīks bioekonomikas attīstībai

Zinātnes komercializācija

VLADIMIRS KIRSANOVS
Asoc. prof., Dr.sc.ing., Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts vadošais pētnieks

ILZE VAMŽA
Ms.sc.ing., RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta pētniece

Transformācijas iespējas- pie kādiem nosacījumiem kļūtu izdevīgi būt bioloģiskam lauksaimniekam? RAIVIS ANDERSONS
LLKC ekonomikas eksperts
Bioloģiskās lauksaimniecības situācijas analīze ELITA BENGA
Agroresursu un ekonomikas institūts Bioekonomikas nodaļas Lauku attīstības novērtēšanas daļas vadītāja, pētniece