Biškopības digitalizācija

Projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas vides apstākļiem atbilstošu autonomu tehnoloģisku risinājumu ar bišu saimju daudzparametru sensoro datu analīzes un dravnieka apziņošanas funkciju.

Projekta ietvaros ir apvienojušies četri partneri:

-SIA Lejaslīves kā vadošais partneris,

-Latvijas Lauksaimniecības universitāte,

-IK Reinis Cīrulis,

-Z/S Andulaiši.

Projekta koordinators: Atis Vallis, e-pasts: info@lejaslives.lv

Plašāks projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt Latvijā piemērotu risinājumu, kas nodrošina dravas drošību, precīzu sensoru datu iegūšanu, pārraidi uz serveri ar datu apstrādes algoritmu ar daudzparametru analīzes funkciju, web saskarni un trauksmes apziņošanu.

Uzdevumi:

-Izpētīt un apkopot pasaules pieredzi sensoro datu sistēmu jomā biškopības vajadzībām.

-Izstrādāt, pārbaudīt Latvijas apstākļiem atbilstošs tehnoloģiskais risinājums - lauka iekārtas ar sensoro, datu pārraides, pozicionēšanas un drošības funkciju.

-Izstrādāt un pārbaudīt interneta platformu ar datu apkopošanas, monitoringa funkciju.

-Izstrādāt un pārbaudīt algoritmu vairāku faktoru korelatīvai analīzei un trauksmes apziņošanu elektronisko ziņojumu formātā.

Projekta realizācijā izstrādātais algoritms un tehnoloģiskais risinājums nodrošinās lielāku kontroli un augstākas ražas augu apputeksnēšanai, biškopības produkcijas pašizmaksas samazinājumu, ietaupīs ražošanas resursus. Precīzāk, ietaupīs laiku, ko pavada dravā, laicīgi varēs reaģēt uz izmaiņām ražošanas vienībās izejot no augstas precdizitātes izejas datiem. Neprecīzu izejas parametru, novēlotu un nepareizu lēmumu pieņemšana bieži noved pie augu un bišu saimju zemas produktivitātes, nīkuļošanas, saslimšanas, to zaudēšanas.

Projekta īstenošanas periods ir viens gads, projektu paredzēts noslēgt 2019.gada 31.oktobrī.

Kopējās projekta izmaksas ir 99000 eiro bez PVN.

 

Informāciju sagatavoja:

Atis Vallis, SIA „Lejaslīves”