Ciemos pie Pāvilostas jūras vilkiem

Šā gada 16. maijā notika skolēnu pieredzes apmaiņas mācību brauciens uz Pāvilostu. To rīkoja SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (LLKC) Talsu nodaļa Zivsaimniecības Sadarbības tīkla aktivitātē "Zvejniecības popularizēšana skolās". Braucienā piedalījās Kolkas pamatskolas 6.–8. klases skolēni un skolotāja, kas 16 gadus Kolkā ir vadījusi skolēnu apmācības konkursam „Vai tu mīli jūru?”

Brauciena mērķis bija popularizēt un veicināt skolēnu izpratni par zvejniecības nozari.

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina Kurčanova brauciena dalībniekus iepazīstināja ar Pāvilostas iedzīvotāju veikto darbu zvejniecības un zivju apstrādātāju profesijas popularizēšanā un skolēnu profesionālajā apmācībā. Muzejā skolēni ar interesi noskatījās videofilmu par darbu 2012. gadā un konkursu “Vai tu mīli jūru?”. Sirmie “jūras vilki” kas mācīja jaunajai paaudzei dažādus ar zvejniecību saistītus darbus – savienot divas virves – špleisēt, siet jūrnieku mezglus, lāpīt tīklus. Mājturības skolotājas Intas Vīgantes vadībā cienījamas kundzes Pāvilostas skolā mācīja skolēnus apstrādāt zivis un gatavot zivju ēdienus. Tas bija atskats konkursa „Vai tu mīli jūru?”, kas agrāk notika katrā piejūras skolā un kurā iesaistījās arī Kolkas skolas skolēni no pašiem tās pirmsākumiem 1969. gadā līdz pat konkursa slēgšanai 1991. gadam. Muzejā tikām iepazīstināti ar jūrniecības vēsturi.


Jūrnieku mezglu siešana

Kādreizējā konkursa dalībnieces, Pāvilostas muzeja vadītāja Irina Kurčanova, mājturības skolotāja Inta Vīgante un trīs vidusskolēni Kolkas skolēniem rādīja un mācīja divu virvju galu savienošanu, zvejnieku mezglu siešanu, tīklu lāpīšanu. Skolēni labprāt iesaistījās praktiskajās nodarbībās.


Novadpētniecības muzejs

Atraktīvs, saistošs un interesants bija pasākums kopā ar Ģirtu Vaguli –Vagotiņu no SIA „Vēju Paradīze”. Aizraujošs bija stāsts par laivu izgatavošanas vēsturi un Pāvilostas koka laivu ražošanas procesu, laivu būvi.

Pie uzņēmēja Dzintara Zamarīša devāmies iepazīties ar zivju apstrādi un kūpināšanas procesu, kam sekoja zivju degustācija. Turpat blakus atradās arī Pāvilostas slavenā kāpa, kura ir unikāla ar savu veidojumu un sagādā ne mazums rūpju vides uzraugiem.

Jahtu bāzē “Pāvilosta Marina” lektors – piestātnes vadītājs Artis Raibaits izsmeļoši pastāstīja par jahtu ostu. Apskatījām dažādas jahtas, arī ātrāko Eiropā, iepazināmies ar katamarāna būvi, priecājāmies par skaisto Pāvilostu.

Skolēni izrādīja patiesu interesi par apskatītajiem objektiem. Šāda veida mācību projekta ietvaros, jauniešiem rodas izpratne par piekrastes zveju kā arodu un viņi apgūst arī zvejniecības tradīcijas, kas liecina par projekta lietderību.

Dundagas novada lauku attīstības konsultante Ilze Šteine
Foto: Ilze Šteine

Pievienot komentāru